Uranus

Haritamızın asi gezegeni...
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/URANUS_-01.png

Uranus diğer gezegenlerden farklı olan 1781 yılında keşfedilmiş ve Mitolojide Satürn (Kronos)’ün babası olan Uranos’tan esinlenerek isimlendirilmiştir. Bu sebeple astrolojide, mitolojide ve astronomide birebir örtüşmeyen özelliklerin ve sembolizmaların farklılığı üzerine hala tartışma konuları bulunuyor.  Bu farklılığın olabileceğini temel alarak Uranüs’ü anlamak için mitolojiye (hikayesine), astronomiye (gerçekliğine) ve astrolojiye (hayata etkisine) bakabiliriz.

Uranus’ü her açıdan inceleyerek bizim için ne denli olduğunu öğrenmeye başlayalım!

Bu sayfadaki içeriklerimiz;

Aşağıdaki alanda okumak istediğiniz Yazı Bölümü butonunu tıklayarak ilgili bölüme hızlıca ulaşabilirsiniz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_top_divider.png
Uranüs

Mitoloji'de Uranus; Uranos!

SİMGESİ

Olimpostan önce yer ve göğün Kralı; Uranos !

Yunan inanışlarında Uranos; karanlık ve ilk dönem sonrasında Gaia (Dünya) ile Erebus (herşeyin ilk yaratıcıları) ‘tan doğmuş. Bu da Uranus’ü Titanların, yunan tanrılarının ve diğer varlıkların ata tanrısı yapmış olur. Mitlere göre Uranos’un karısı Gaia kendi öz çocuklarından nefret eden Uranos yüzünden tüm çocuklarını korumak zorunda kalmıştır. Çocukları tehdit altında olan ve kabul görmeyen Gaia, oğullarından titanların en güçlüsü ve hırslısı olan Kronos (Satürn)’a bir tırpan vererek babası Uranos’u hadım ettirmiştir. Uranos hadımından ve tahtından indirilmesinden sonra  Kronos babası gibi diğer kardeşlerini hapsetmiştir. Bu sebeple annesi Gaia ve babası Uranos ona “bir gün onun da kendi oğlu tarafından devrilmeye yazgılı olduğu” kehanetiyle lanetlemişler ve ona “sıkıcı tanrı” (baskıcı, gergin, kısıtlayan anlamında) lakabını vermişlerdir.

Bazı mitlerin birbiriyle çeliştiği bilgileri de araştırmalara konu olmuştur

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/URANUS_-01.png

Astronomi'de Uranüs

SİMGESİ

Uranus 1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilmiş, diğer gezegenlerin aksine teleskopla ve modern çağda keşfedilme özelliği taşıyan, buz devi sınıfında bir gezgindir. Kendi ekseni etrafında dönüşünü 17 saat 14 dakikada ve dünya etrafındaki bir tam dönüşünü 84 yılda tamamlar. Burç takım yıldızlarından her birini ortalama 7 yılda bir ziyaret eder. Güneş sistemindeki en soğuk gezegen olarak bilinir ve boyutu dünyanın 63 katıdır.  42 yıl yaz, 42 yıl kış yaşar ve 2033 yılında keşfedildiğinden beri Dünya etrafındaki 3.turunu tamamlayacağı kabul edilir. 27 adet bilinen uydusu ve 13 adet zayıf yapıda halkası vardır, ekseni 98 derecelik bir eğime sahip olduğundan havasında yer yer aşırı değişimler meydana gelir. En hızlı rüzgarlarıyla bilinir. Uranüs ile ilgili bahsi geçen enteresan bilgilerden biri de yalnızca bir kez uzay aracı indirilebildiği, sisli yüzeyi ve atmosferininin insan yaşamı için tehlike arzettiği sebebiyle bunun son derece tehlikeli olduğudur.

Son bir enteresan bilgi daha; Uranus’ün Güneş sisteminin en boş ve sessiz gezegeni olmasıdır. Bazı hipotezlerde de yüzeyde değil en küçük parçacıklarda etkileşim yaratması sebebiyle gözlemlenemez değişimler yarattığını ileri sürmüş.

Astroloji'de Uranus

SİMGESİ

Uranus, yani Uranos’u gerek mitolojik gerek de astronomik olarak inceledik. Şimdi analizimize bizim alanımız olan Astroloji açısından da bakarak kavramını daha da pekiştirelim!

Uranus astrolojide ;  özgürlük, eşitlik, delilik, dahilik, bağımsızlık, eski düzenlere isyankarlık, yenilik arayışı, bağları koparma, ani değişiklikler, ayaklanmalar, teknoloji, gelişim, kozmik bilinç temalarını ifade eder.

Haritamızda bulunduğu alanda diğerlerinden farklı olduğumuz, bağları koparmak istediğimiz, keşfetmeyi ve özgürleşmeyi benliğimizde arzuladığımız, sözümüzü bozduğumuz, dahi davrandığımız temaları gösterir.

Temas ettiği gezegenlerimizi enerjiyle yükler, parlatır, sivriltir ve dikkat çekici egzantirik şekillerle ortaya çıkarır ve 1 Burçta 7 Yıl kalır

Uranüs’ün astrolojik sembolü ise iki yarım daire, bir haç ve bir tam daireden oluşur.  Bu sembol buluşçu Herschel’in baş harfini içerir. Sembolizmada ise ruh, yer ve tin (herşeyin özü) vardır.

Modern Astroloji’de Uranüs’ün Kova’yı yönettiği kabul edilirken, Klasik astroloji bir jenerasyon gezegeni olan Uranüs’ü farklı değerlendirir.

Uranüs’ü haritalarımızda anlamlandırmaya başlarken jenerasyonel bir gezegen olduğunu ve 7 yıllık burç ziyaretinde milyonlarca kişi doğduğunu düşünürsek, tek başına değerlendirmeyeceğiz. Bunun yerine haritamızda durduğu ev, gezegenlerimizle etkileşimi gibi noktalarla beraber değerlendireceğiz.

Uranüs'ün Burçlarda Yansıttığı Özellikler

Uranüs  yazımızda bir kişinin Uranüs’ünü yalnızca burç bazında inceleyerek net bir gözlem yapamayacağımızdan bahsetmiştik. Gezegenlerimize yaptığı açılar, durduğu ev gibi bir çok detayı incelememiz gerektiğini aktarmıştık. Bu nedenle diğer içsel ve sosyal gezegenlerden farklı olarak “7 yıl içerisinde doğmuş” burç kuşaklarına genel bir bakış atacağız.

Başlarken Uranüs’ün bulunduğu burca ve eve “orijinallik, başkaldırıcılık ve özgürlük tutkusu” getireceğini tekrar hatırlatalım!

Öyleyse Uranüs burçlardayken doğan 12 burç arketipinin nasıl bir izlenim verebileceğine genel haliyle birlikte göz atalım!

Aşağıdaki alanda okumak istediğiniz Uranüs burçlarda bölümünü aşağıya kaydırarak bulabilirsiniz.  

Uranüs Koç Burcu'nda

Koç Burcu, Yükselen Koç Burcu

Bu kuşakta doğanlar irade özgürlüğü, yeniliklere atılma özgürlüğü konusunu önplanda yaşar. Bu dönemlerde doğanlar kuşaksal olarak bireysellik konusunda toplumsal aykırılıklar yaşamış olabilir.

Bu dönemde toplumda “selfie” (özçekim) trendi yayılmıştı.

Uranüs Boğa Burcu'nda

Boğa Burcu, Yükselen Boğa Burcu

Bu kuşakta doğanlar maddi dünyanın sunduğu tüm zevkleri yaşamak özgürlüğünü önplanda yaşar.  sahip olma ve bunun üzerinden fayda sağlama konusunda toplumsal olaylarla karşılaşmıştır.  

İçinde bulunduğumuz bu dönemde “kripto para” kavramıyla tanıştık.

Uranüs İkizler Burcu'nda

İkizler Burcu, Yükselen İkizler Burcu

Bu kuşakta doğanlar iletişim, fikirler, görüşler ve ifade özgürlüğü konusunu önplanda yaşar. Duygulardan bağımsız bir entellektüelizm dalgasıyla toplumsal olaylarla karşılaşmıştır.

Uranüs’ün İkizlerde olduğu dönemlerde ilk posta ve matbaa yayılımlarının olduğu biliniyor.

Uranüs Yengeç Burcu'nda

Yengeç Burcu, Yükselen Yengeç Burcu

Bu kuşakta doğanlar ailenin, memleketin, ulusların bağımsızlığı, çocuklarla ilgili gelişim konuları ile ilgili temaları önplanda yaşar. Genellikle bağlı oldukları toplumsal zümrelerle ilgili ani toplumsal gelişmeler yaşamış olabilir.

Uranüs Yengeç dönemlerinde sivilleşme (bölge, mahalle..vs) atılımları olmuş, doğum kontrol hapı buluşu yapılmış ve teknoloji evlere girerek (televizyon yaygınlaşması) aile yapısını değişimlere uğratmıştır.

Uranüs Aslan Burcu'nda

Aslan Burcu, Yükselen Aslan Burcu

Bu kuşakta doğanlar benliklerinin gelişmesi ve bireysel yaşam mutluluğu konularını önplanda yaşar. Bazen başkalarının haklarına rağmen benmerkezci tutumun hüküm sürdüğü toplumsal dalgalanmalarla karşılaşmış olabilirler.

Uranüs Aslan dönemlerinde aydınlatma, gaz lambası, ışık, ampüller ve lazer bulunmuştur.

Uranüs Başak Burcu'nda

Başak Burcu, Yükselen Başak Burcu

Bu kuşakta doğanlar pratik bilgi, ilim ve öğretme özgürlüğü konusunu önplanda yaşar. Gündelik yaşam düzenlerindeki bireysel veya toplumsal zorunlukların öne çıktığını görürüz. En nihayetinde bu zorunlulukların ihmalleri, değişimleri veya aykırılıkları gibi temaları yaşamış olabileceklerini anlarız.

Uranüs Başak dönemlerinde hesap makinesi ve ATM (para çekme makinesi) yapılarına rastlarız. Ayrıca internet prototipi, ilk email ve ilk super bilgisayar gibi buluşların yaygınlaştığını görürüz.

Uranüs Terazi Burcu'nda

Terazi Burcu, Yükselen Terazi Burcu

Bu kuşakta doğanlar sosyal statüler ve ilişkiler konusunu önplanda yaşar. İlişkide, sanatta, evlilikte özgür seçimler yapmak isterler. Kuşaksal olarak ilişkilerinde bağlılık ve sosyal düzlemde statü dalgalanmaları deneyimlemiş olabilirler.

Uranüs Terazi dönemlerinde boşanma konuları üzerine özgürlükçü yasalar çıktığını görürüz. Ayrıca boşanmanın; bireysel özgürlüğün anahtarı olarak toplumsal yapıları değiştirdiğine rastlarız. Aynı zamanda kadının kürtaj hakkının doğmasına da bu dönemde rastlarız. En önemlisi de heteroseksüellik kavramını ve sanatta savaş karşıtı yapıtları da bu dönemde görürüz.

Uranüs Akrep Burcu'nda

Akrep Burcu, Yükselen Akrep Burcu

Bu kuşakta doğanlar toplumsal tabu konusunu önplanda yaşar. Cinsellik, gizli bilgiler, araştırma gibi konuların ön plana alındığını görürüz. Bu nedenle bastırılmış arzu, tutku ve yasak kabul edilen dürtülerle ilgili aykırılıklar yaşamış olabilirler.

Uranüs Akrep döneminde punk rock ortaya çıkmıştır. Bununla beraber argo, sivri dil ve çılgın tavırların benimsenmesi gibi akımlar görürüz. Ayrıca orduların gizli radarlar keşfetmesi ve X ışınlarının keşfedilmesine de aynı dönemde rastlarız.

Uranüs Yay Burcu'nda

Yay Burcu, Yükselen Yay Burcu, Yükselen Yay 2023

Bu kuşakta doğanlar din, inanç, hareket özgürlüğü konularını önplanda yaşar. Aşırı bireyselleşme veya belirli zümrelerin parlayarak diğerlerini domine etmesi konuları dikkatimizi çeker. Ek olarak bireysel veya toplumsal temalarla karşılaşmış olabilirler.

Uranüs Yay döneminde dinler ve bu dinlere mensup olanların köklülüğü temalarına rastlarız. Buna bir örnek olarak “gerçek hristiyan” ya da “protestan” gibi ayrımları sık sık görürüz. Bunlarla ilgili toplumsal etkilerin ortaya çıktığını görürüz. Ayrıca zenginlik, aç gözlülük ve kaynakların hoyrat tüketilmesine de bu dönemde rastlarız. Ek olarak Uzay’a yapılan yolculukların da revaçda olduğu dönemler olduğunu görürüz.

Uranüs Oğlak Burcu'nda

Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak Burcu

Bu kuşakta doğanlar toplumun onlara verdiklerinin aksine kendi belirledikleri sorumlulukları seçmek konusunu önplanda yaşar. Bunu yapmak isterken bu seçim özgürlüğünü tüm normların dışına taşırmakla alakalı sorunlar oluşturabilirler. Nihayetinde buna benzer bireysel veya toplumsal temalarla karşılaşmış olabilirler.

Uranüs Oğlak’tayken Nirvana gibi grupların müzikte ilkel ses ve alaycı tavırlar kullanmaya başladığını görürüz. Ayrıca eski giysi modası gibi temalara rastlarız. Ek olarak Rusya devrimleri konusu da yine bu dönemlere rastlar. Bu devrimlerle beraber halkların devlet düzenlerinde sarsıcı değişiklikler süreçlerini de görebiliriz.

Uranüs Kova Burcu'nda

Kova Burcu, Yükselen Kova Burcu

Bu kuşakta doğanlar açık ve net bir biçimde evrensel haklar, özgürlükler, insanlığın gelişimi konularını önplanda yaşar.Bununla birlikte bireysel veya toplumsal hayatta soyutlanma pahasına bir ben merkezcilik teması deneyimlemiş olabilirler.

Uranüs Kova döneminde Uzay istasyonunun kurulması, internetin yaygınlaşması gibi konuların önplana geldiğini görürüz. Ayrıca Covid19 ile gündeme gelen geçmiş dönem İnsan Gen Projesinin hız kazanması konusuna rastlarız. Ek olarak ilk yapay koyun Dolly’nin klonlanması gibi büyük değişimler meydana geldiğini görürüz.

Uranüs Balık Burcu'nda

Balık Burcu, Yükselen Balık Burcu

Bu kuşakta doğanların kendi vizyonlarını kendi belirleme güdüsünde olduğunu görürüz. Aynı zamanda kendi kurtuluş yolunu kendi çizme konusunu önplanda yaşar. Bununla beraber bağımsız olmak ve kendini kurtarmak için alışılagelmemiş bireysel veya toplumsal olaylar deneyimlemiş olabilirler.

Uranüs Balık döneminde Charles Darwin’in evrim teorisi ortaya çıktığını görürüz. Ayrıca yine aynı burçta bir başka döngü esnasında ortaya atılan varoluş gizemlerinin sorgulanması temalarını görürüz. Ayrıca bunların tartışılması gibi temalar yaşanmıştır. Küresel ısınmaya duyarlılık, inançların sorgulanmaya başladığı bir şüphecilik yayılımı da bu dönemde gerçekleşmiştir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

    YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!