Ay

Derin duygu dünyamız...

Ay ; Ay’ı astrolojide “ışık” olarak kabul ederiz. Diğer bütün gezegenler “gezegen” olarak nitelendirilir. Biz astrologlar Ay’ı anlatırken insan doğasındaki önemi sebebiyle ona “ışık” deriz.  Tarihte bir çok uygarlığın Ay’ın hareketlerine göre yaşantısını sürdürdüğünü görürüz. Zaman kavramını özelleştirdiğini ve toplumların onu kutsal kabul edip inançlarında büyük yer verdiğini anlarız.

Her gezegende yapacağımız gibi Ay’ı anlamlandırmak ve özümsemek için mitolojik, astronomik ve astrolojik alanlarına bu yazıda yer vereceğiz.

Bu sayfadaki içeriklerimiz;

Aşağıdaki alanda okumak istediğiniz Yazı Bölümü butonunu tıklayarak ilgili bölüme hızlıca ulaşabilirsiniz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_top_divider.png
AY

Mitoloji'de Ay; Diana ya da Luna

SİMGESİ

Selene, Artemis, Diana, Hekate, Luna, Chandra, Soma, Tsukuyomi… Adeta bin dilde binbir başka kelimeyle tanımlanan Ay’ı şüphesiz mitolojinin en mistik parçalarından biri olarak kabul ederiz.

Yunan Mitolojisinde Selene, “ışık” ile ilişkili olan “selas” kelimesinden türemiştir. Helios (Güneş)’un kardeşi, mitolojide Olimpos’tan kovulan Hyperion (Işığın Titanı) ve Theia (Aydınlık Tanrıçası)’ın kızıdır. Bazı kayıtlarda ise Zeus’un kızı ya da eşlerinden biri olarak rastlarız. Zaman zaman “Artemis” olarak da görebiliriz.

Hikayenin özünde Selene’nin kardeşi Helios göksel arabasıyla göğü aydınlatır. Böylece Selene de gece vakti göksel arabasını çekerek geceyi aydınlatır. İşte böyle oluşan hikayede göğün ışıklarının koruyucusu olurlar. Ayrıca hikayede Pandora’nın kutusundan çıkan son şey olan “umut”u korumakla görevli olduğunu söyleyebiliriz. Bu ve bunun gibi olgularla birlikte insanları dünyevi kötülüklerden uzak tutmakla görevli olduğuna rastlarız.

Bir çok uygarlık mitolojisinde ise genel olarak Ay’ın Tanrıların mistik gümüş kazanı olduğunu söyleyebiliriz. Aydınlık veren bir yanı olduğu gibi, karanlık ve saklı yönleri de vardır. Maddeyle anlamlandırılamayan bir çok manevi alt bilinci oluşturduğunu kabul ederiz.

Türk kültüründe de bir nevi “zamansal” bir döngü olarak kullanırlar. Yeniay ve Dolunay’ları salça, turşu, ekim ve hasat işlerinin zamanlamasıyla ilişkilendirirler. İslamda ise Hilal islam sembolü olarak kullanılırlar ve Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinde yer alır.

Astronomi'de Ay

SİMGESİ

Ay, bildiğimiz üzere Güneş Sisteminde yer alır. Ayrıca dünyamızın tek doğal uydusu olma özelliğini taşıyan bir gökcismidir. Dünya etrafında dönüşünü 27 gün 7 saatte gerçekleştirir. En mistik fakat realite yanlarından birisi ise Ay’ın her daim dünyadan aynı yüzünü görmemizdir. Diğer kısım olan karanlık yüz ise Güneş tarafından aydınlatılmayan bir bölgedir. Bu da gerek mitolojide gerekse astrolojide “Ay’ın Karanlık Yüzü” olgusunu bize açıklar. Ayrıca üzerinde bilinen bir atmosfer yoktur ve sıcaklık -150 derecelere kadar düşer. Dolayısıyla yine herhangi bir hava olayı olmadığı için yüzeyinde bırakılacak bir iz milyonlarca yıl aynı kalabilir. Bu sebeple yine Astrolojik açıdan bize Ay’ın derin hafızası olduğunu anlayabiliriz.

Bir başka bilgiye göre diğer gezegenlerin uydularına göre ekvatoral düzlemde değil ekliptik düzlemde bir yörüngededir. Dünya Güneş’in etrafında döner iken Ay da Dünya’nın etrafında döner. Astrolojide bu iki yörüngenin kesişme noktaları “Ay Düğümleri” olarak bilinir. Böylece astrolojik anlamda kişilerin ruhsal yolculukları için önemli bir olgu olarak kabul edilirler.

Sıklıkla bilindiği üzere Ay’ın Dünyamız yüzeyindeki sular üzerinde kütleçekimsel gelgit kuvveti oluşur. Yeniay’dan Dolunay’a kadar bir çok evresi vardır. Tabi ki bu Ay’ın Dünya etrafında döndüğünde göründüğü kısımlarıyla anlamdırılmıştır. Astrolojide yine bu anlamda Ay’ın evrelerini kullanarak yorumlamalar yaparız.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/10/ay-01.png

Astroloji'de Ay

SİMGESİ

Ay, Astrolojide haritalarımızda en önemli harita olgularındandır. Batı Astrolojisi’nde harita özü benlik yani Güneş iken, Hint Astrolojisinde haritanın özü Ay olarak kabul edilir ve ruhun yolculuğunu tasvir eder. Bizler Batı Astrolojisini temel alarak Ay’dan bahsedeceğiz.

Ay astrolojide en temel ifade ile derin duygu dünyamızdır. Besleyici bulduğunuz şeyleri, rutinleri, alışkanlıkları ve kendinizi rahatlatmak için yaptıklarımızı anlatır. Bilinçaltı ve güdüsel davranışlarla ilişkilendirilir. Güvenlik duygumuzla ilgilidir.  Güvende hissetmek için hangi kaynaklara ihtiyacımız olduğunu anlatır.  Çoğu zaman anne profilini nasıl algıladığımızı, kendi annemizi ve kendi anneliğimizi, erkek haritalarında “eş” profilini ifade eder. Ve kendimizi güvende hissettiğimizde; güneş burcu misyonumuza odaklanabileceğimizi ifade eder.

Ay’ın astrolojik sembolü Hilal’dir, yani yarım daire olarak çizilmiştir. Bu haliyle sembolizmada “kendimizi tamamlamız gerektiği” aktarılır ve bir “kişisel karakter” oluşumumuzdan bahsedilir.  Diğer gezegen sembollerinden farklı olarak duygu dünyasının değişkenliği, hareketi ve etki-tepki olgusundan burada söz etmek mümkündür.  Astrolojide  Ay ; Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır. Böylelikle Benlik’in (Güneş) ve duygu dünyasının(Ay) birbirine bağımlılığının ne kadar elzem olduğu anlatılır.

Ay Astrolojide Yengeç burcunu yönetir,  Venüs’ün yönettiği Boğa burcunda yücelir.  Satürn’ün yönettiği ve Mars’ın yüceldiği Oğlak’ta zararlı,  Mars’ın yönettiği Akrep’te düşük çalışır.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

    YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!