http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 2.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Geçmiş yaşamlarında, Kuzey Düğümü Boğa Burcu insanı iktidardaki nüfuzlu kişilerle ayrılmazdı. Adeta birbirine bağlı ilişkilere girmişti. O, Kral’ın arkasındaki Kraliçe idi ve “içerideki haberlerin” sırdaşıydı ama sonunda kararları diğer kişi verirdi. O; Şefin Danışmanı, Başkanın Başyardımcısı ya da Generalin Sırdaşı idi. O tüm gücünü, enerjisini ve karizmasını daha kudretli olan eş ruhu için kullandı. Bunun karşılığında o kişiden özdeğerinin tanınması anlamına gelen onay ve takdir aldı.

Geçmiş yaşamlarda, kudret sahibi kişi bu insanı giydirdi, besledi ve şımarttı. Bir başka anlamda yapması gereken tüm şey o kişiye bağlı kalmak ve onun arzularının gerçekleştirmesine yardımcı olmaktı. Böylece o da en iyi yaşam tarzını sürdürecekti. Bu yüzden, şimdi bu insan (sanki onun kredi kartlarını başka birisi ödeyecekmiş gibi) para konusunda düşüncesiz davranma eğilimindedir ama bu enkarnasyonda bu böyle işleyecek şekilde düzenlenmemiştir! Kuzey Düğümü Boğa Burcu insanının geçmiş yaşamlarında başka bir kişiye dayanması, onu yaşamını kendi yetenekleriyle kazanabileceği bilgisinden yoksun bırakmıştır. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o özgüvenini yeniden kazanmanın bir yolu olarak parasal sorumluluğu üstlenmelidir. Çünkü o parayı nasıl harcadığının bilincinde olmadığında yıkıcı bir borç yaratabilir.

Bu yaşamla ilgili diğer geçmiş yaşamları;

“Kötü bir şöhretle” geçirmişti. O yaşamlarda, bu insanın başarısı kendi sınırlarının olmamasına dayanıyordu. Böylece o bir başkasının enerji alanıyla her iki kişinin tek başına yapabileceğinden daha çok güç üreten biçimlerde başarıyla kaynaşıyordu. O, başkalarının gereksinimlerine karşı bir duyarlılık geliştirdi. Bu da o enkarnasyonlarda onun çok işine yaradı. Ancak, başkalarıyla böyle yoğun bir biçimde kaynaşma, Kuzey Düğümü Boğa Burcu insanının ayrı bir varlık olarak kendi gereksinimleri ve değerleri duygusunu yitirmesine neden oldu. Bundan dolayı, o bu enkarnasyonda başka bir kişiyle aşın derecede ya da çok çabuk kaynaştığında, kendi sınırlarını, değerlerini ve ruhsal ahlakını koruması gerektiği yönünde bir uyarı olarak ihanetle karşılaşır.

Bu insan, geçmiş yaşamlarında stratejist ve danışman olarak psikoloji uzmanıydı; başkalarının psikolojisine nüfuz ederek onların güdülerini – gereksinimlerini anlar ve önceden tahmin ederdi. O, dengesiz kişilerin çevresindeydi; onların zihinsel ya da duygusal işlev bozukluklarını ortaya çıkarmalarına yardım eder, onları iyileştirir ve bunun karşılığında parasal yardım alırdı. Psişik duyarlılığı onun hem düşmanın kafa yapısını tahmin etmesini, hem de eş ruhunun ifade edilmemiş gereksinimlerini ve arzularını karşılamasını sağlardı.

Ancak, bu enkarnasyonda onun başkalarına uyumlanması, kendi yönünü somut ve tutarlı bir biçimde izlemesini engeller. Şimdi, başkalarıyla derin biçimde kaynaşmadan uzak durarak kendi işine daha çok odaklanması onun en yüksek hayrına olacaktır.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu İnsanı İçin

Geliştirilecek Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Sadakat, Sabır, Sebat,
 • Adım adım ilerlemek,
 • Sınırların farkındalığı,
 • Bir özdeğer duygusu,
 • Kişisel değerlerin farkındalığı,
 • Kendinin ve başkalarının ifade edilen gereksinimlerine saygı göstermek,
 • Beş duyudan zevk almak, Şükretmek,  Bağışlamak,
 • Dünya Ana’dan beslenmenin farkındalığıdır.
Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu İnsanı İçin

Geride Bırakılacak Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Kriz durumlarına çekilme,
 • Saplantılı- zorlayıcı eğilimler
 • Başkalarının işleriyle aşın ilgilenme,
 • Sabırsızlık ve Aşırı tepki gösterme,
 • Uygunsuz yoğunluk ve Yargılama eğilimi,
 • Kafayı başkalarının psikolojik güdülerine takma,
 • Başkalarının istekleriyle işbirliği yapmaya direnme,
 • Bir bölümü ortadan kaldırmak için bir şeyi yıkmaktır.
Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu

Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Kuzey Ay Düğümü Koç Burcu insanı aslında diğerinin enerjisiyle birleşmek ve birlikte güçlenme hissetmektir. O, mutlak ve kalıcı bağlılık aramaktadır. O, tüm maddi gereksinimlerini karşılayacağına güvenebileceği bir partner ister. Bununla beraber o da partnerinin tüm duygusal gereksinimlerini karşılayacaktır. Bazen bunun tersini de gösterir. Onun istediği ilişki işbirliği içinde karşılıklı olarak güç veren ve tamamen güvenilebilir bir tarzdadır. Bunun gerçekleşmesi için, Kuzey Düğümü Boğa Burcu insanı önce kendi değerleriyle temasa geçmelidir. Kendi içinde güçlü olmalı, kendisinin ne istediğinin farkında olmalı ve onun için ger çek ve anlamlı olan şeye uyumlaşmalıdır. Burada onun başarması gereken şey, kendi enerji sistemini oluşturması ve birey olarak kim olduğunu anlamasıdır. Enerjisi güçlendiğinde, o birlikte başarılı bir partnerlik oluşturabileceği bir eşi otomatik olarak kendisine çekecektir.

Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu ister bir yuva, ister bir ilişki ya da bir iş olsun, bu insan usta bir inşaatçıdır, bir mimardır. Herşeyi başarıyla inşa etmesi ancak kurallara uyması ile mümkündür. O, gerçekten değerli gördüğü şeyle uyum içindeki mesleklerde yükselir. Örneğin, eğer o masajın insanlara şifa verme aracı olduğunu ve kendisi için de kârlı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman o alanda başarılı olacaktır. O para konusunda da yeteneklidir; kendi başına para kazanabileceği ve rahat edebileceği yollara odaklanması da onu uygun bir mesleğe yöneltecektir. Yaşamın fiziksel yönlerini ve beş duyuyu takdir etmeyi vurgulayan herhangi bir alan onun için zevkli ve kârlı olacaktır: Örneğin, çiftçilik, inşaatçılık, mühendislik, yemek pişirme ya da bedensel eğitim verme. Genellikle, Kuzey Düğümü Boğa Burcu insanı için en iyi yol “kendi işinde çalışmaktır”: O ya kendi projesini ya da işini yönetmeli veya kendini özerk hissedebileceği bir şirkette çalışmalıdır.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu insanı kriz durumlarında çok etkili olma yeteneğine sahiptir. Ayrıca psikolojiye doğal olarak yatkındır. kendi amacını gerçekleştirmesi büyük ölçüde başkalarının gereksinimlerinin ve arzularının farkında olmasıyla başlar. Bu ona yardım edebilir.  Başkalarının enerjisini açıkça kabul etmelidir. Her iki tarafın da istediği sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olacak şey; bu enerjiyi karşılıklı olarak faydalı dengelemektir. Ancak, eğer o psikoloji ya da kriz yönetimi üzerinde odaklanan bir meslek seçerse genellikle tatmin olmaz. Sonunda kendisini boş hisseder. Yeteneklerini somut değeri olan, istikrar ve denge duygusunu artıran bir şey oluşturmak için kullandığında daha iyi durumda olur.

Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu İnsanı İçin

Kaçınılacak Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Bu kişinin farkında olması gereken Aşil topuğu, onun özdeğerini başkaları vasıtasıyla bulmaya çalışmasıdır. “Ancak başkaları beni onayladıklarında kendimi iyi hissedebilirim”. Böylece  o sonsuz bir eş ruh (ruh eşi) arayışı tuzağına düşürebilir. “Kendimi tamamlanmış hissetmemin tek yolu bu özel kişinin enerjisine sahip olmamdır.” Gerçekte, bu insan bir tamamlık duygusunu ancak kendi içinde kazanabilir.  Bu asla bir ilişkinin, hatta bir eş ruhla ilişkinin yan ürünü olarak gelmeyecektir. O, başkalarından ne kadar çok destek ve onay alırsa alsın, daima daha fazlasına ihtiyacı olduğunu düşünür. Sonuç olarak, bir noktada o başkalarının ağına dolanmayı, onların işlerine karışmayı bırakmalı ve kendi yolunda yürümelidir. İroni şu ki o bunu yapmaya başladığında, başkaları onu hem parasal olarak hem de enerji düzeyinde destekleyeceklerdir.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu İnsanı

İyileştirici Onaylamalar

 • “Kazanmak için, adım adım, yavaş yavaş ve kararlı bir biçim de ilerlemeliyim.”
 • “Kendi değerlerime uygun yaşadığımda, kendimi iyi hissederim.
 • “Doğa Ana bana gereksindiğim enerjiyi verir.”
 • “Kendi gereksinimlerimi ve başkalarının ifade edilmiş gereksinimlerini doyurduğumda, ilişkiler için sağlam bir temel kurarım.”
 • “Eğer rahatsam, ‘doğru yoldayım’ demektir.”
 • “Başkalarının hakkımda ne düşündükleri beni hiç ilgilendirmez.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!