http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 5.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Aslan Kuzey Düğümü insanı birçok yaşamı bir kenarda durup başkalarının etkileşimini izleyerek geçirmiştir.  Bir bilim adamı veya gözlemci olmayı seçebilir. Belki de insancıl davaları ve idealleri desteklemek uğruna kişisel kimliğini feda eden kişi olmuştur. O, kendi gereksinimlerini ve arzularını dikkate almaya alışkın değildir. Başka bir deyişle yaratıcı enerjisini başkalarının hayallerine ve büyük amaçlarına bağlamaya alışıktır. Böylece, geçmiş yaşamlarda bu insan içindeki çocuğun canlılık enerjisiyle teması yitirdi.

Bu yaşamda bu sorunu çözmek ve canlılık enerjisiyle yeniden birleşmek temalarına eğilir. Detaylandıracak olursak bilinçaltı olarak, yine içindeki çocuğun varlığını yadsıyan çevreleri seçmiştir.  Ebeveynin davranışını gözlemlemek onun için bir hayatta kalma meselesi haline gelmiş olabilir. Başka bir deyişle şiddet içeren bir ailede doğmuş olabilir. Bir başka alternatifte ebeveynlerin duygusal tepkilerinin önceden kestirilemeyeceği egzantrik bir ailede doğmuş olabilir. Aslında onlara güvenmediğinden, onun için tek güvenli yol duygularını bastırmaktır. Belki de küçükken bir ebeveynini kaybetmiştir. Yani bu ona ek bir sorumluluk duygusu vermiştir. Bunun sonucunda o “sadece bir çocuk olmanın” onun için uygun olmadığını düşünmüştür.

Bu insan o kadar çok enkarnasyonu objektif olarak ve bilimsel bir bakış açısından izleyerek geçirmiştir ki bu enkarnasyonda yaşama katılmaktan gerçekten korkar. O objektifliğini yitirmekten korkar; bilinçaltı olarak, bunun geçmişte onu güvenlik içinde tutmuş tek şey olduğunu düşünür. Ama bu enkarnasyonu yaşama katılmak ve nasıl oynayacağını öğrenmekle ilgilidir!

O birçok enkarnasyonda;

Ağır, soğuk, bilimsel yaklaşımı benimsedi ve o bu dünyada eğlenmiyordu- bu yüzden bu kez yaşamdan zevk alma, eğlenme yolunu seçmelidir. Hayat ona kendi içindeki çocuğu diğer çocuklarla birlikteyken ona geri yansıtır. Çocukları oynarken ve yalnızca kendileri olurken görmesi, bu insana oyun oynamayı ve yaşama katılmayı ilham eder. Ve onun başarması gereken şey; yaşamın canlılığının merkezine girmektir.

Geçmiş yaşamlardaki bilimsel yöneliminden dolayı, Aslan Kuzey Düğümü insanı bu enkarnasyona bir “laboratuar objektifliğiyle” girer; veriyi onu değiştirmeye çalışmadan ya da müdahale etmeden- sürekli olarak gözlemler. Bu onun olup bitenleri çok net ve doğru biçimde görmesini sağlar. Ancak, eğer “Önemli Gözlemci” rolüyle aşırı özdeşleşirse, bu onun egosunu besleyip güçlendirir ve o kenarda durup başkalarını yargılayarak kendisini daha üstün görür.  “Ben tüm saçmalığı kesip gerçeği olduğu gibi söyleyeceğim!” diyebilir.  Sonra diğer kişinin yüzündeki ifadeyi görünce, kendisini kötü hisseder. Ama onun zihni şöyle der: “Neyse, söyleyeceğimi söyledim! Sözümün arkasında duracağım!”  Böylece o kendi pozisyonunun katılığına alışır.

Ancak, bu enkarnasyonda bu insanın başarması gereken şey, olup bitenleri insanlara olumlu bir biçimde, onları güldürecek ve/veya perspektiflerini değiştirmelerine yardımcı olacak ve yüklerim hafifletecek biçimde göstermektir. Bu kez Aslan Kuzey Düğümü insanının olup biteni sadece görmesi değil, “olanı,” kendisi de dâhil, ilgili herkes için olumlu bir şeye dönüştürmeye aktif olarak katılması gerekir. Bu enkarnasyonda, onun yaşam amacı, istediği şeyi tarafsız kalarak değil, işin içine yoğun bir biçimde katılarak elde etmeyi öğrenmektir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu İnsanı için

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Bireysellik
 • “Merkez sahne “yi almaya gönüllü olmak
 • Kalbinin arzularının peşine düşmek
 • İradeyi güçlendirmek
 • Coşku
 • Özgüven
 • Riskler almak
 • Başkalarındaki çocuksu niteliklerle ilişki kurmak
 • Yaşamdan zevk almak, eğlenmek
 • Yaşamı bir oyun olarak görmek
 • “Bu bana bağlı” tutumunu geliştirmektir.
Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu İnsanı için

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • “Ait olmak” için akranlarının baskısına boyun eğmek
 • Duygusal durumlardan kopmak
 • Soğuk ve uzak durmak
 • Eyleme geçmek için başkalarının iteklemesini beklemek
 • Gerçekten olup biteni gözden kaçırmak
 • Eyleme geçmeden önce “daha çok” bilgi beklemek
 • Aşın hayal kurmak
 • Yüzleşmelerden kaçmaktır.
Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Aslan Kuzey Düğümü insanının gerçekten istediği şey sevgi görmektir. Aslında ihtiyaç duyduğu şey başkalarının sevecen enerjisini hissetmektir. Bu enerjiyi yaşamına başarıyla getirmek için, o önce insanları neşelendirerek sevgi vermelidir o, sahne ışığını (genel ilgi odağını) başkalarını mutlu edecek şekilde kullanmayıbilir. Kendi yaratıcılığının ürünleriyle başkalarını mutlu eder. Sonuç olarak bir “izleyici grubu,” ya da onu destekleyecek, kabul edecek ve sevecek bir akran grubu yaratır.  Aslan Kuzey Düğümü insanı için “doğru yolda” olmanın en iyi göstergesi, başkalarının alkışları ve onayıdır. Mutluluk verme sürecinde kendi insancıl ideallerine uyumlu kaldığı sürece o yaşam akışında önemli bir katılımcı olduğunu bilme ödülünü kazanır.

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insan, bireysel yaratıcı çabayı ödüllendiren mesleklere aittir. Eğlendirmek (şarkıcılık, oyunculuk, vb.), girişimcilik ya da merkez sahnede olmanın bir başka yolu onun son derece yaratıcı olan enerjisini herkese sevinç verecek yapıcı biçimlerde ortaya çıkarır. Diğer iyi seçenekler çocuklarla ilgili faaliyetleri, borsada oynamayı, oyunları ve sporları içerir.

Aslan Kuzey Düğümü insanı objektiflik yeteneğine de sahiptir ve “oyun”un ne olduğunu doğru olarak görebilir. O bu yeteneği onun için eğlenceli olan hedeflere erişmek için bir arka perde olarak kullandığında, her şeyi objektif bir biçimde görme yeteneği değerli bir nitelik haline gelir.

Ancak, eğer o objektif mesleklerle (bilim adamı, mucit, mühendis, röntgen teknisyeni, vs.) uğraşırsa pek iyi olmaz.  Sonucunda yaşam cansızlaşır ve soğur. Bu doğal yeteneği yoğun biçimde yaratıcı projelerde kullanması onun için daha yararlıdır. 

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Aslan Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil topuğu, onun akranları tarafından kabul edildiğini hissetmeye aşırı derecede ihtiyaç duymasıdır (“Eğer yaşamla işbirliği yapar ve ‘akışa uyarsam,’ akranlarım beni otomatik olarak destekleyecek ve bana mutluluk getireceklerdir”). Ama bu dipsiz bir kuyu dur: Arkadaşları ona, birey olarak ortaya çıkmasına ve yaşamın getirdiği heyecan verici fırsatlardan yararlanmasına yetecek kadar desteği asla veremezler. O kendi kendisinin en iyi dostu olmak ve kendisini ona mutluluk getirecek şeylerin peşine düşme ye teşvik etmelidir.

Bu insanın kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir bilgi arayışıdır (“Eğer yeterince bilgim olursa, yaratıcı eyleme geçecek kadar güven duyacağım”). O, başarı yaratıcı eylemi sağlayacak yeterli bilgiye sahip olduğunu asla hissetmeyecek, böylece “akışa uymayı” ve mutluluğun onu bulmasını beklemeyi sürdürecektir. Sonuçta, o bir noktada risk almalı ve kendi mutluluğunu yaratmaya başlamalıdır. İroni şu ki bir kez o eyleme geçerek mutluluğu yaratmaya başladığında, başarmak için gereksindiği bilgi ona kolayca gelecektir.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu İnsanı

İyileştirici Onaylamalar

 • “Kendi mutluluğumu yaratabilecek tek kişi benim.”
 • “Eğer eğleniyorsam, doğru yoldayım demektir.”
 • “İçimdeki çocuğun itilimlerine uygun davrandığımda, kazanırım.”
 • “İstediğim sonuçları aktif biçimde yarattığımda, kazanırım.”
 • “Başkalarının içindeki çocukla ilişki kurduğumda, bundan her kes kazançlı çıkar.”
 • “Başkalarına sevinç verdiğimde, kendimi buna dâhil olmuş hissederim.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!