http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 7.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Kişisel başarı, kendi kendine yeterlilik ve bağımsız hareketle geçen enkarnasyonları olmuştur. Bu nedenle bu durum takım çabasının ve partnerliğin farkında olmayan bir bilinçle sonuçlanır. Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu insanı birçok enkarnasyonda savaşçı rolünü oynamıştır. Savaş meydanındaki bir savaşçı başka kişilerle ilgilenmez, yalnızca hayatta kalmayı ve düşmanı öldürmeyi düşünür. O bir yoldaşına, bir silah arkadaşına bir göz attığında bile gafil avlanıp öldürülebilir. Bu yüzden, o tüm bilincini kendisine yöneltmiştir. Kendi bedenine, savaşma yeteneğine ve hayatta kalmaya odaklanmıştır.

Bu insan şimdi abartılı bir hayatta kalma dürtüsüne ve “sana karşı ben” zihniyetine sahiptir. Onun tüm bildiği şey budur. O rekabetçidir, hedef yönelimlidir, taktikçidir, kendi yaptıklarından ya da olup bitenlerden nasıl etkileneceğinin daima farkındadır. Başkalarıyla birlikte olmayı, başkalarını sevmeyi ve sevildiğini hissetmeyi çok ister ama bunu nasıl yapacağını bilmez. Benlik duygusuna sımsıkı sarılır.  Onu bırakmaya çekinir. Çünkü “savaş”ın her an başlayabileceğinden korkar. Bu nedenle hayatta kalmak için güçlü ve tetikte olması gerektiğini hisseder. Ama bu insan bunun bir savaşçı enkarnasyonu olmadığını anlamalıdır. Ortada, onu yok edecek ya da ondan bir şeyler alıp götürecek hiç kimse yoktur. O her tarafta yoldaşlarının bulunduğunu fark etmelidir. Onun bu enkarnasyondaki işi diğerlerinin savaşları kazanmalarına yardım etmektir. Böylelikle Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu insanı başkalarına yardım ederek kazanır.

Tüm o savaşçı yaşanılan süreçler boyunca,

Bu insan sevgiyle teması, diğer insanlarla birlikte çalışma yeteneğini yitirdi. Bu yüzden, o bu yaşama başkalarıyla işbirliği yapma ve ilişki kurma konularında beceriksiz hissederek geldi. Ama o bu konuda tasalanmamalıdır. Çünkü onun tüm doğum haritası insanlarla yeniden bağ kurmasını sağlayacak şekilde oluşturuldu. Nereye gittiğini bildiği sürece, eski alışkanlıklar onun yolunu kesmeyecektir. Aslında, tüm bu enkarnasyon onun için partnerlikle ilgilidir. Bunu anlamak için birçok fırsatla karşılaşacaktır. Çünkü evlilik ve partnerlik fırsatları ona kolayca gelecektir.

Geçmiş yaşamlardaki savaşçı deneyimleri vardır. Bu deneyimlerden ötürü, diğer düğümsel gruplardan farklı olarak “soru ve saçmalık yok” disiplinini geliştirmiştir. Onun orduda geçirmiş olduğu yaşamlar kılık kıyafetin ve kişisel eşyaların düzenli olmasını vurgular. Bu yüzden bu insan bu enkarnasyona çevresinde ve yaşamında düzene değer vererek geldi. O disipline ve katı sınırlamalara güçlü bir biçimde dayanır. Başkalarının da aynı cezaya ve yoksun bırakılmaya katlanmaya gönüllü olmaları gerektiğini düşünür. Bu insan öylesine güçlü bir benlik duygusuna sahiptir ki herkesin onun gibi olduğunu imgeler ve bilinçaltı olarak, tıpkı kendisi gibi bir partner arar. Diğer kişi aynı nitelikleri sergilemeyince hayal kırıklığı yaşar. Kendisini aldatılmış hisseder. Bu insanın bu enkarnasyonda öğrendiği derslerden biri, bireysel farklılıkların güzelliğidir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu İnsanı için

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • İşbirliği,
 • Diplomasi ve davranış inceliği,
 • Başkalarının gereksinimlerinin farkında lığını artırma,
 • Bencil olmamak: Karşılık beklemeden destek verme,
 • Her iki tarafın da kazançlı çıktığı durumlar yaratma,
 • Paylaşma,
 • Durumu diğer kişinin gözleriyle görme,
 • Kendi kimliğini ifade etmektir.
Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu İnsanı için

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Düşünmeden, fevri davranma,
 • Düşüncesizce kendini öne sürme,
 • Başkalarının destek gereksinimlerinin farkında olmama,
 • Ben-merkezcilik, Bencillik,
 • Para konusunda iyi karar verememe,
 • Başkalarından kendisi gibi olmalarını bekleme,
 • Başkaları tarafından nasıl görüldüğüne aldırmama,
 • Uzlaşmaya direnme, Öfke patlamaları,
 • Yaşamı sürdürme konusunda aşırı kaygılanmaktır.
Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insanın aslında istediği şey kendisi olmak, dikkat merkezi olmak, değişik yaşam durumlarında kendisini keşfetmek ve çevresini onu enerjiyle besleyen insanlarla kuşatmaktır. Bunu başarmak için, Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu insanı kendisine odaklanmayı bırakmalıdır. Başka bir deyişle diğer insanların doğasını keşfetmelidir.

Bir kez o hangi insanların onu gerçekten takdir ettiklerini ve desteklemek istediklerini ayırt ettiğinde ve o insanları enerjiyle beslemeye başladığında, ona geri gelen enerji onun istediği durumu yaratacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insan harika bir danışman, diplomat ve uzlaştırıcıdır. O, A kişisinin kimliğini ve kaygılarını açıkça görme ve bunu başarıyla karşılıklı anlayışa ve adil, uyumlu uzlaşmaya sevk edecek biçim de B kişisine iletme yeteneğine sahiptir. Bu insan güzellik ve sanat içeren alanlarda da üstünlük gösterir. Hedefi izleyicilerini yükseltmek, enerjilendirmek ve kendilerine güvenmelerini sağlamak olduğunda, o büyük bir eğlendirici ya da hatip olabilir. O son derecede yeteneklidir. Destekleyici bir rol içeren herhangi bir meslekte hem maddi, hem de kişisel olarak başarılı olur.

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu insanı, kendisinin ayrı bir varlık olarak farkında olmasından dolayı, doğuştan bağımsızlık ve liderlik yeteneğine sahiptir. O geçmiş yaşamlardan gelen özgüvenini başkalarını uzlaştırmak ve onlar için adalet sağlamak amacıyla kullandığında, doğuştan gelen yetenekleri olumlu sonuçlar yaratır. Ancak, eğer o kendi bağımsızlığını amaç olarak alan mesleklerin peşine düşerse, doyumsuzlaşır. Hedefine asla ulaşamayacağını düşünür. Güçlü kimliğini başkalarını desteklemek için kullandığında, bu insan içsel bir doyum ve tamamlanma duygusu kazanır.

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu insanının farkında olması gereken Aşil topuğu bencilliktir (“Yaşamımı sürdürmem önce kendimi gözetmeme bağlıdır ve başkaları kendi kaygıları her ne olursa olsun benim gereksinimlerimin karşılanmasını sağlamalılar”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Eğer o kendisini güvende hissetmek için başkalarının onun gereksinimlerini sürekli olarak karşılamaları gerektiğini düşünürse, kendisini iyi hissetmek için daima daha çok ilgiye ve enerjiye ihtiyaç duyduğunu görecektir. O, kendisinin ona verebileceği bir partner bulmalıdır ve o partner buna karşılık kendisini çok güçlenmiş hissedeceğinden, Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu insanının kabını doğal olarak takdirle dolduracaktır. Doyum, onun kim olduğunu gören, onu takdir eden ve ona karşılık vermek isteyen insanlarla bağ kurmakta yatar.

Onun kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir bağımsızlık arayışıdır (“Eğer kendi kendime yeterli olabilirsem, başkalarıyla başarıyla ilişki kuracak güvene sahip olabilirim ve kendimi bu kadar yalnız hissetmem”). Yaşam, Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu insanına başarıların ve bağımsızlığın onun kendisini tamam, eksiksiz hissetmesini sağlamadığım göstermiştir. Sonuç, onun hiç bir zaman bir takımın parçası olacak kadar yeterince güçlü bir benlik duygusu hissetmeyeceğidir. Belli bir noktada o bir başka kişiyi desteklerken kendisini kaybetmeyi göze almalıdır. İroni şu ki bir kez o kendini düşünmeden, bencillikten yoksun bir biçimde başka birisini desteklemeye başladığında, içinden doğru parlayan gerçek benliğinin sevincini ve ihtişamını hissetmeye başlar.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcu İnsanı için

İyileştirici Onaylamalar

 • “Başkalarını desteklemeye odaklandığımda, kendimi güvenli hissederim.”
 • “Başkasının özgüveni kazanmasına yardımcı olduğumda, her ikimiz de kazanırız.”
 • “Takım başarılı olduğunda, ben de kazanırım.”
 • “Başkalarıyla paylaştığımda, ben daha fazla şeye sahip olurum.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!