http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 10.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanı birçok enkarnasyonu aile reisi olarak geçirmiştir. Evde ya da çiftlikte merkezî kişi olarak, o ailesi ya da klanıyla tamamen özdeşleşmişti. Bu enkarnasyonlar boyunca, o ailelerin işleyişiyle ilgili doğal bir anlayış geliştirdi. Bu düğümsel grubun bir başka özelliği olan başkalarına duygusal olarak uyumlanma yanını getirdi. Ama onun dışarıda kendi başına geçirdiği pek fazla geçmiş yaşam deneyimi olmadı. Bu enkarnasyonda onun en büyük mutluluğu dış dünyada bulunmasından gelecek olmasına karşın, sorun onu dış dünyaya çıkarmaktır! Evinde kalmak için dünyevi deneyimden vazgeçerek, o yeterlilik duygusunu ve öz saygısını feda etti. Bu enkarnasyonda, o kendi kaderinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmeyi öğreniyor.

Geçmiş yaşamlarda;

Ev, yuva bu insan için her şey demekti. Yani tüm gereksinimlerini ailesi tarafından karşıladı. O yediriliyor, giydiriliyor, barındırılıyor ve korunuyordu. Bu yüzden o bu enkarnasyona büyük bağımlılık gereksinimleriyle geldi. Şimdi başkalarından onun “yaşamının toparlamasına” yardım etmelerini bekler. İşler onun istediği gibi gitmediğinde, bilinçaltı olarak diğerlerinin onun ne kadar üzüldüğünü görüp davranışlarını değiştirmeleri için aşırı duygusal tepki gösterir. Ama diğer insanlar bunu bir yönetme biçimi olarak algılar. Sırf bu insanı yatıştırmak için davranışlarını değiştirmek istemezler. Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanı, yaşamının yolunda gitmesi için, durumlara “sorumlu yöneticilik” pozisyonundan yaklaşması gerektiğini öğreniyor. O, insanları duygusal patlamalar yoluyla yönlendirmeye çalışma eğilimini bırakmalıdır. Onun yerine insanlara duygusal tepkilerden arınmış dingin bir özsaygısıyla bir otorite pozisyonundan yaklaşmalıdır. Bu onun kendisinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmesinin ve kendi yaşam hedeflerine sahip olmasının bir yan ürünüdür. Yönetimi ve sorumluluğu üstlenme pozisyonundan, o güvenliği için başkalarının he deflerine bağlı olmadan eşitler olarak ilişki kurabilir.

Bu enkarnasyonda;

Bu insanın zor bir aile karması vardır. O çoğunlukla, yakın aile üyelerinin birçok duygusal sorunu bulunduğu bir durumun için de doğar. Epey bir zamanı duyarlı ve empatik olarak geçirir. Ancak, o çevresindekilerin sürekli taleplerinden ötürü tükenir. Çünkü başkalarının sorunlarını üzerine alır. Ama onların değişmelerine yardımcı olamadığını hisseder. Geçmiş yaşamlardan, Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanı aile üyelerini duygusal olarak beslemeye o denli alışmıştır ki kendi yön duygusunu yitirmiştir. Bu yüzden, bu yaşamda aile üyelerine çok yakınlaştığında zorluk çekecektir. Aslında, sorun yakınlık değil, onun bilinçaltı niyetidir. “Eğer ben bu insanı yola sokabilirsem, o zaman en nihayet kendi hayatımı yaşarım. Kendi hedeflerimin peşine düşer ve kendi başıma bir kişi olabilirim!” Bu bilinçaltı güdüsünden ötürü, onun aile üyelerini “destekleyişinin” nahoş bir duygusal yoğunluğu vardır.

O kendi hayatını yaşayabilme adına sorunu bir an önce halledip kurtulmak ister. Sorun iki katlıdır: (1) Diğer insanı yola sokmaya çalışmak, bu insanın kendi yaşamıyla ilgilenmeyi ertelemesinin bir yoludur ve (2) o kendisi bunu nasıl yapacağım henüz öğrenmeden, başkasının başarısı olmasına yardım etmeye çalışması uygunsuzdur. Bu insanın yapacağı ilk iş, kendisini ailesiyle duygusal ilişkiden uzak tutmaktır. Bir kez o bunu bıraktığında, kendi yaşamım sürdürme, kendi yaşamıyla ilgilenme pozisyonunda olur. Onların duygusal gereksinimlerini tarafsız bir pozisyondan, objektif olarak anlayabildiğinde, onun ailesiyle temasta olmasında bir sakınca yoktur. Mutluluğu artık ailedeki herkesin sorunlarını çözmeye bağlı olmadığında, o aileyi tüm üyeleri için üretken sonuçlar getirecek biçimde başarıyla yönetir.

Eğer Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanı;

Ailesini işini yönettiği gibi yönetiyor olsaydı, aile yaşamı son derece başarılı olurdu. Bu insan kendisinin ve başkalarının duygularına karşı aşın derecede duyarlıdır. Bu doğal farkındalık sayesinde, o insanların neden üzüldüklerini ve işleri neden beceremediklerini anlar. Aslında o uzman bir yöneticidir. Çünkü insanları doğal olarak anlar. Böylece onları hedefe ulaşmak için işbirliği yapmaya yumuşak bir biçimde, kimseyi incitmeden yönlendirebilir. O aile üyelerine de aynı şekilde yaklaşmalıdır: ihtiyaç pozisyonundan değil, otorite pozisyonundan. Bunu yapmak için, o diğer kişinin hedefinin ne olduğunu keşfetmeli ve onu bu hedefe erişmesi için objektif biçimde desteklemelidir. Ayrıca, onun aileyi nasıl yöneteceği konusunda belli hedefleri olmalıdır. Yönetici rolünü üstlenmelidir. Böylece aile üyelerinin herkesin en yüksek hayrına hizmet edecek hedeflere erişmelerini kolaylaştırmalıdır.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu İnsanı için

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Kendine hâkim olma,
 • Yaşama yetişkin bir pozisyondan yaklaşma,
 • Özsaygı,
 • Hedef yönelimli kalma,
 • Sorunları akla uygun yaklaşımlarla çözme,
 • Vaatleri ve verilen sözleri yerine getirme,
 • Geçmişi bırakma,
 • Kendine ilgi gösterme,
 • Basarı için sorumluluğu kabullenmektir.
Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu İnsanı için

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Bağımlılık,
 • Kaprislilik, nedensiz huysuzluk,
 • Hareketsizliğe yol açan güvensizlik,
 • Kendini korkuyla sınırlama,
 • Şimdiki andan kaçınmak için geçmişi kullanma,
 • Kendini tecrit etmek ve evde çok zaman geçirme,
 • Özsaygıdan yoksunluk,
 • Kişisel risk almaktan kaçınma,
 • Başkalarını aşın duygusal tepkiler göstererek yönetmektir.
Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insan aslında kendisini güvenli, korunuyor, bakılıyor ve çok seviliyor hissedebileceği bir çevre ister. Özetle gerçekten ait olduğunu hissettiği bir yer arzular. Bunu elde etmek için, o sırf kendisi buna muhtaç olduğunu düşündüğü için özel bir kişinin ya da bir grup insanın bunu sağlayacağı fikrinden vazgeçmeye gönüllü olmalıdır.

Bunun yerine, o kendisi için gereksindiği şeyi yaratmanın sorumluluğunu üstlenmelidir. O kendisine enerji ve canlılık veren bir hedefi izleyerek ya da özsaygısını geliştiren bir ideal ya da bir dizi prensip edinerek, hangi koşullarda bulunursa bulunsun, ait olma duygusu geliştirecektir. Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanı, kendisinin ve çevresindeki insanların dağınık duygusal gereksinimlerinin ötesinde bir odak bulmalıdır. O daha yüksek bir prensibe ya da ruhsal bir inanca uyumlandığında kendisini korunuyor ve ruhen besleniyor hisseder.

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insan “patron”lukta sivrilebilir, bu yüzden yöneticilik, hatiplik, politikacılık ve girişimcilik onun için iyi seçimlerdir. O otoritesi altındaki insanlara duyarlılıkla yaklaştığından, diğerleri onun hedefleriyle işbirliği yapmaya gönüllü olurlar. Herhangi bir alanda başarıya ulaşmak için, bu insan parçalı bulmacanın ona ait parçasının sorumluluğunu ve yönetimini üstlenmelidir.

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanının başkalarının duygularını anlamasını (empati) sağlayan keskin içgüdüleri vardır. O her zaman başkalarının duygularının farkındadır ve bu yeteneği bir yönetim durumunda kullandığında, duyarlılığı insanları ona iyi niyetle ve hevesle yardım etmeye teşvik eder. Ancak, eğer o başkalarını duygusal olarak beslemeyi amaçlayan mesleklerle uğraşırsa, çaresizlik hissine kapılır, durumun “üzerine” çıkamaz. Onun için hedef yönelimli meslekler ya da duyarlılığını başkalarını belli bir hedefe doğru çalışmaları için sevecenlikle örgütlemekte kullanabileceği pozisyonlar daha uygundur.

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanının farkında olması gereken Aşil topuğu bağımlılıktır. Bakılma arzusu (“Eğer bana bakacak kimse olmazsa yaşamı sürdüremem”) yüzünden sonu gelmez bir güvenlik arayışı tuzağına düşer. (“Eğer altımda yeterince sağlam bir temel olursa, yaşamımın sorumluluğunu üstlenmek için gerekli enerjim olur”). O başkalarına duygusal bağımlılıklar geliştirir. Bu da insanları onun güvenliğinin bir temeli olmaya zorlar. Ama bu dipsiz bir kuyudur.

O asla kendisini güvende hissedecek kadar yeterince güvence bulamaz. Böylece muktedir bir yetişkin olmak ve yaşamının sorumluluğunu üstlenmek için gereksindiğini düşündüğü güvenliği hiçbir zaman elde edemez. Sonuçta, bir noktada o risk almaya gönüllü olmalıdır. Yönetimi ve sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu insanı onun için gerçekten önemli olan bir hedefi gördüğünde ve o hedefe uygun yaşadığında, sorumlu bir biçimde yaşamak için gereksindiği özsaygısını ve özgüvenini kazanır. İroni şu ki bir kez o yönetimi ve sorumluluğu üstlendiğinde, kendisini güvende ve kaderinin kontrolüne sahip halde hisseder.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcu İnsanı için

İyileştirici Onaylamalar

 • “Başkalarını kontrol edemem ama kendimi kontrol edebilirim.
 • “Geçmişi bırakarak, bugünle daha etkili bir biçimde başa çıkarım.”
 • “Yönetimi ve sorumluluğu üstlendiğim zaman, kazanırım.”
 • “Özsaygı hissettiğim zaman, doğru yoldayım.”
 • “Başka birinin bana bakmasına bel bağlamak zorunda değilim.”
 • “Bu durumda yönetimi ve sorumluluğu üstlenebilirim.”
 • “İçsel varoluş halimden ben sorumluyum.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!