http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 12.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanı birçok enkarnasyonu fiziksel şifacı ve yardımcı olarak geçirdi. Birçok farklı kültürde cerrah, doktor ve hemşire oldu. Bunlar onun odaklanması ve “işini doğru yapması” gereken kritik pozisyonlardı. Çünkü bir kişinin yaşamı buna bağlıydı. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o her şeyi kusursuz biçimde yapmaya çok bağlıdır. Özellikle bu konuda titiz bir aciliyet hisseder. İşler plâna uygun gittiğinde, bu insan kendisini güvenli ve güçlü hisseder. Yani her şey kontrol altındadır ve “operasyon” başarıyla sürmektedir.

Ama beklenmedik bir şey vuku bulursa paniğe kapılır. Bilinçaltı olarak, o bir şey “ters” gittiğinde birisinin öleceğini düşünür. Tıbbi personel olarak bu insan saptanmış kurallara ve yöntemlere bağlıydı. Hayatında hiçbir hata yer vermezdi. Bu yüzden bu enkarnasyonda o her şeyi tam ve kusursuz bir biçimde yapmaya aşırı bağlıdır. Bu kusursuz davranış beklentisiyle yalnızca kendisini sıkıntıya sokmakla kalmazdı. Aynı katı standartları çevresindekilere de özellikle iş yerinde uygulama eğilimi gösterir. Belki de tıbbi alanda çalıştığı geçmiş yaşamlarından ötürü, o sağlığına çok dikkat eder. Yani kendisine hastalık bulaşmasından korkar. Genellikle çevresini tertemiz tutma ihtiyacı duyar.

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanının rahip, rahibe ve “Rahibe Teresa” gibi biri olarak kusursuz bir personaya sahipti.  “Kitaba göre” davranarak dünyada pratik hizmet verme yoluyla ruhsal gerçeği temsil ettiği enkarnasyonları olmuştu. O rol modeliydi. Başkaları ruhani insanların nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmek için ona bakmışlardı. Davranışları hayranlık ve ödüllerle sonuçlanırdı. Bu nedenle “kusursuz” olma ile maddi dünyada işlerin onun istediği gibi gitmesi arasında bilinçaltı bir ilişki kurar. Ancak, o geçmiş yaşamlarda bu insan biçim kusursuzluğuna “saplanıp kaldı”. Kendi iyileştirici gücünün özüyle teması yitirdi. Bu anlaşılabilir bir durumdu. Çünkü o ayinler yapmalıydı. Çoğu zaman belli bir biçimde giyinip davranmalıydı. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o biçime bağlılığı bırakmayı ve tekrar özle temasa geçmeyi ister. Onun, geçmiş yaşam hizmetlerinden ötürü, huzur ve içsel doyum ödüllerine sahip çıkmasının zamanı gelmiştir.

Geçmiş yaşamlarda,

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanı analiz işlemini aşın kullanmıştır. Bu özellikleri aşırı geliştirmişti. Bu yüzden bu kez o her şeyi analiz etme eğilimiyle doğdu. O, sürekli olarak, nasıl işlediğini görmek için her şeyi analiz eder. Bunu anlayana dek tatmin olmaz. Zihni her zaman hızlı çalışır. Çoğunlukla kendi haline bırakılması gereken şeyleri analiz eder. Bir soğanı soyar gibi, o bir şeyi geride bir şey kalmayana dek kat kat soyar.  Sonraysa kendisini boş ve endişeli hisseder. Bu enkarnasyonda, onun aradığı yanıtları analiz yoluyla bulması programlanmamıştır. Bu insan sorunları olası her yönden yoğun bir biçimde analiz eder. Bu da diğer düğümsel gruplardaki insanları çıldırtır! O ters gidebilecek her şeyi kendisinin kontrol edemediği şeyleri düşünür. Bir kez o kaygılanacak bir şey olduğuna karar verdiğinde gergin ve çılgın bir hale girer. O bu halden kurtulmakta çok zorlanır. O, geleceğe uyumlanıp onu “hissetmek” için düşünmeyi durdurmalıdır.

Kaos durumlarında düzen yaratarak geçirilmiş enkarnasyonları vardır. Bu sebeple bu insan her zaman yanıtlara sahip olması gerektiği duygusuyla doğmuştur. Öyle ki o sürekli olarak hem kendisi hem de başkaları için şifa yaratmanın yollarını arar. Ayrıca düzeni sağlamanın çaresini bulmaya çalışır. Bir sorunla karşılaştığında gerilmeye başlar ve yanıtı bulmaya çalışır. O zaman durum kötüleşir ve onun endişesi artar. Onun “doğru yanıtı” bulamadığı için hissettiği yetersizlik duygusunu aşması günler alabilir. İroni şu ki aslında bu insan yanıtlara erişir. Ama bunu ancak önce kendi başına yanıtlara sahip olmadığını kabul ettiğinde yapabilir. O sorunu Yüce bir güce teslim etmelidir. Analitik süreciyle değil sezgisel süreciyle gelen iç görülere açık olmalıdır. O zaman “doğru” yanıtlar ya bir içgörü biçiminde ya da o durumda genel bir esenlik duygusu olarak gelir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu İnsanı için

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Yargılayıcı olmama,
 • Şefkat,
 • Endişeyi yüce bir güce teslim etme,
 • Meditasyon ve iç gözlem yoluyla zihni özgürleştirme,
 • Ruhsal yola odaklanma,
 • Olumlu sonuçlara güvenme,
 • Evrenle bağlantısını kabul ve tasdik etme,
 • Değişimi hoş karşılamaktır.
Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu İnsanı için

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Aşırı endişe tepkiler, Aşırı analiz etme,
 • Saplantılı kaygı,
 • Ayrıntıların önemini abartma,
 • Eleştirici ilk tepkiler,
 • Hata bulmak-başkalarını haksız çıkarma,
 • Hata yapma konusunda aşın endişelenme,
 • Bay ya da Bayan Kusursuz olma,
 • Nahoş durumlar içinde kalma,
 • Esnek olmamaktır.
Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insanın aslında istediği şey, her zaman doğru olmak ve kendisinin ve başka herkesin zamanın yüzde yüzünde “plâna” uymak anlamında kusursuz olmasıdır. Ama o herkesin onun doğru olduğunu düşündüğü “plân “a tümüyle ve kusursuz biçimde uymasını ister. Önce o “plân”ın ne olduğunu bilmediğini kabul etmelidir. Katı fiziksel ve maddi plânlamadan vazgeçmelidir. Daha büyük, ruhsal vizyona yeniden odaklanmalıdır. O, Yüce Güç’ ün bilgeliğine güvenerek ve ona teslim olmalıdır. Yaşam koşullarını gelişmekte olan şeyin gerçekten de “plân”ın bir parçası olduğu inancıyla izleyebilir. O zaman yol berraklaşır. Onun içi sükûnetle dolar ve kendisini “plân”la uyum içinde hisseder. Çünkü ruhsal vizyon onun aradığı kusursuzluğun enerjisidir.

Balık burcu, aydınlanmış bilinç hallerine, tüm yaşamla birliğin okyanussal duygusuna hükmeder. Zaman zaman Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanı bir aydınlanma hali içine evrenle tam birleşme hali içine girer. Onun yaşam amacı bu hali ruhen beslemek ve onu günlük deneyiminin bir parçası yapmaktır.

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insanın kendi özel bürosu ya da yeri olmalıdır. O tek başına çok iyi çalışır. Bir vizyonun keşfedilmesini ve gerçekleştirilmesini içeren şeylerden keyif alır. Ayrıca çalışmanın (araştırma, kütüphane çalışması ya da bilgisayar çalışması gibi) özel olarak yapıldığı projelerden hoşlanır. Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanı, manastırlarda çalışmak ve yaşamak dâhil, ruhsal gerçeğin bireysel olarak izlenmesini içeren herhangi bir meslekte başarılı olur. O özel hayalini başkalarına sunan harika bir ressam, zanaatkâr, oyuncu ya da müzisyen olabilir. O harika bir destekçidir. Çünkü “sahne arkası” faaliyetlerinde çok iyidir. O düzenli bir işte çalışsa bile, kendisine yalnız kalacağı ve iç gözlem yapacağı bol zaman ayırmalıdır.

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanı, ayrıca, geçerli ayrıntıları fark etme konusunda yeteneklidir. Ayrıca bilginin anlamını analiz etme konusunda doğuştan kaabiliyetlidir. O, geçmiş yaşamlardan gelen bu yetenekleri hayallerini gerçekleştirmek için kullandığında, doğal pratikliğinde destek bulur. Bazen ayrıntıların önemli olduğu meslekleri de şeçer. Bu meslekler dikkat, derinlemesine analiz, mükemmeliyetçilik ya da kesinlik gerektiren meslekler ise sonuçtan hoşlanmaz. Büyük olasılıkla endişeli ve huzursuz davranır. Bu insan, mesleği bir vizyonu gerçekleştirmeye odaklanmalıdır. Onu bu vizyonu gerçekleştirmek için pratik becerilerini kullanacak şekilde güçlendirdiğinde daha iyi durumda olur.

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanının farkında olması gereken Aşil topuğu onun düzen için duyduğu zorlayıcı gereksinimdir. “Yaşamımı sürdürmem, her şeyin benim yaşamın nasıl olması ve başkalarının nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili görüşüme uygun olmasına bağlıdır”. Böylece sonu gelmez bir kusursuzluk arayışı tuzağına düşer. “Eğer çevremdeki insanlar daha kusursuz olsalardı, rahatlayabilir ve güvenebilirdim” der. Ama bu dipsiz bir kuyudur. Yaşam ve diğer insanlar asla bu insanın kendisini güvenli hissedeceği kadar uzun bir süre durağan bir kusursuz düzen hali içinde olmaz. Böylece onun beklentileri sürekli gerilim ve endişeye yol açar. Yaşam ve başkaları asla onun kontrolü bırakmasına yetecek kadar ideal değildir. Sonuç olarak o sürekli olarak güvenmeyi ve mutlu olmayı erteler.

Sonuç, evrenin plânının onunkinden daha iyi olduğunu ve nasıl görünürse görünsün, her şeyin uygun bir biçimde geliştiğini kabul etmeyi içerir. Yüce güce inanmalıdır. Herşeyin bir düzende olduğuna inanmalıdır. Böylece “kusursuz düzeni” yaratabileceği tek yer kendi içindedir. İroni şu ki Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu insanı gözü kapalı güvendiğinde değişimi görür. Ayrıca her şeyin onun daha büyük mutluluğuna katkıda bulunduğunu kabul ettiğinde aydınlanır. Sonuç olarak birden büyük tablonun farkına varır. Her şeyin nasıl onun yararına işlediğini hissetmeye başlar. O zaman, kontrolü bırakabilir ve mutlu olur.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Balık Burcu İnsanı için

İyileştirici Onaylamalar

 • “Her şey iyi ve her şey olması gerektiği gibi gelişiyor.”
 • “Tanrı’nın ruhsal yönetimi asla uygunsuz olamaz.”
 • “Sorunlarımı Tanrı’ya havale ettiğimde kazanırım.”
 • “Yaşamımı sürdürmem düzensizlik tarafından tehdit edilmiyor.”
 • “Bu benim işim değil bu Tanrı’nın işidir.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!