Güneş

Haritamızın enerji kaynağı...

Güneş astrolojide “ışıklar” olarak kabul edilen kavramlardan birincisidir. Diğeri de Ay’dır. Diğer bütün gezegenleri “gezegen” olarak nitelendiririz. Biz astrologlar Güneş’i ve Ay’ı anlatırken insan doğasındaki önemi sebebiyle ona “ışık” deriz.

Her gezegende yapacağımız gibi Güneş’i anlamlandırmak ve özümsemek için mitolojik, astronomik ve astrolojik alanlarına bu yazıda yer vereceğiz.

Bu sayfadaki içeriklerimiz;

Aşağıdaki alanda okumak istediğiniz Yazı Bölümü butonunu tıklayarak ilgili bölüme hızlıca ulaşabilirsiniz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_top_divider.png
Güneş ~ Mitoloji ~ Helios

Mitoloji'de Güneş; Helios

SİMGESİ

Helios, Apollon, Hathor, Ra, Mitra, Amaterasu, Shamash… Güneş’in bir çok kültürde ve pek çok kelime ile tasvirleri var. Şüphesiz eski inanışlarda önemli bir yere sahip olmuştur.

Yunan Mitolojisinde Helios (Güneş) “ışık” ile ilişkili olan “selas” kelimesinden türemiştir.  Tıpkı kız kardeşi Selene (Ay) gibi. Helios (Güneş) mitolojide Olimpos’tan kovulan Hyperion (Işığın Titanı) ve Theia (Aydınlık Tanrıçası)’ın oğludur. Bazı kayıtlarda ise sonradan “Apollon” olarak geçmeye başladığı görülmüştür.

Hikayenin özünde Helios göksel arabasıyla gündüz ışığını dünyaya yayar. Sonradan Helios’un yerini alan Altın Tanrı Apollon ise Av Tanrıçası Artemis’in erkek kardeşidir. Zeus ve Leto’nun oğlu ayrıca gerçeklik ve ışığın tanrısı olarak bilinir. Tıbbı insanlığa öğretmiş, Hermes’e (Merkür’e) sihirli bir altın asa hediye etmiş (şifave bilgi taşıma ilmi). Altın liri ile tanrılara neşe saçan, yay kullanma üstadı ve okların efendisidir. Mitolojik olarak büyük bir ejder öldüren Apollon arketipinin altında “bir amaç doğrultusunda gerçekliğe odaklanmak” sembolizmi yatar. Ayrıca çobanların, sürülerin, mahsüllerin, sivil hayatın, kanunların da sık sık etkilendiği bir inanç eğilimi vardır. Bunu da mevsimsel kontrolün ve bilinçli olmanın yansıttığı alt bilinçler olarak yorumlarız.

Bir çok uygarlık mitolojisinde ise genel olarak Güneş’in hayatı ve kaderi yönettiği tasvir edilir.

Türk kültüründe de Güneş’in “zamansal” bir döngü olarak kullanıldığına rastlarız.  Pek çok türk kültüründe ise “İnsanlığın Atası” terimi olarak görürüz. Tanrı olarak kabul edilmese de kutsal varlık olduğu ve bu gücün kötülüklerle savaştığı görüşlerine sıkça rastlanır. Bilinen en yaygın görüşte özellikle Güneş tutulmalarında kralların ve krallıkların kaderinin değişeceği inancından bahsedilmiştir.

Astronomi'de Güneş

SİMGESİ

Güneş, adıyla anılan Güneş sisteminin temelidir. Bu sistemin kütlesinin %99,8’ini tek başına doldurur. Güneşten yayılan ışık ve enerji sayesinde Dünyadaki fotosentez bununla birlikte yaşam varolmuştur. Ayrıca Dünya ikliminin dengesini Güneş oluşturarak mevsimlere özelliklerini verir.

Kütlesi sıcak gazlardan oluşan Güneş, ısı ve ışık halinde “radyasyon” yayar. Dünya çapından 109 kat büyüktür. Çeşitli ölçeklerle zaman zaman ölçülen kadarıyla yüzeyinde patlamalar meydana gelir ve bu da dünyayı etkiler.  En farklı ve ilginç bilgi de Güneş’in sıkça sanıldığı gibi katı olmadığı ve bir plazma (manyetik gaz halinde durma) olduğudur.  Bu muazzam kütlesel çekim sayesinde kendisini oluşturan gazları tutmakla kalmaz ve yörüngesindeki gezegenleri de manyetik olarak yörüngelerine sadık tutacak kadirdedir. Parlaklığı sebebiyle de Güneş’e direkt olarak bakmak geçici görme bozukluğuna sebebiyet verir. Bu nedenle uzmanlar ışık saçılımı azaldığından gündoğumu veya günbatımı esnasında gözlemleri önerirler.

Burada astrolojiye bir atıf yapalım.

Güneş’imiz tek başına bizi yalnızca kendimize ve kendi amaçlarımıza odaklanmaya ve diğer herşeye kör kalmaya itebilir. Güneş’imizi haritamızdaki diğer gezegenlerle dengeler isek bütünsel amacımız olan haritamızı gerçekleştirmeye en çok yardımcı olan nokta olacaktır. Yani Güneş’in; duygulara (Ay), mantığa (Merkür) ve değerlere (Venüs) ihtiyacı vardır. Bunun yanısıra aksiyona geçmek için azime (Mars) gereksinim duyar. En dışta ise yaşadığımız topluma adaptasyonda vicdan ve inanışlara (Jüpiter), disiplin ve kurallara (Satürn) ihtiyacı vardır.

Güneş ~ Astronomi

Astroloji'de Güneş

SİMGESİ

Güneş, Astrolojide haritalarımızda en önemli nokta ve göstergedir. Hint Astrolojisinde haritanın özü Ay olarak kabul edilir. Ay temel alınır ve ruhun yolculuğunu tasvir eder. Batı Astrolojisi’nde harita özü Güneş’tir. Bu da “benlik ve gerçeklik” bilinci olarak tasvir ettiğimiz bişeydir. Bizler Batı Astrolojisini temel alacağız ve bu yazıda Güneş’ten bahsedeceğiz.

Güneş astrolojide en temel ifade ile genel karakterimizi, irademizi ve dinamik gücümüzü gösterir. Bir başka anlamda hayat canlılığımızı ifade eder. Bu yaşamda hangi ilkeleri somutlaştırmamız ve ifade etmemiz gerektiğini temsil eder. İçimizdeki ışık, bize ilham veren ve bir amaç duygusu veren konuları söyler. Baba ve ikincil olarak eş figürünü temsil eder. Doğduğumuz anda güneşin nerede olduğuna bakar isek neyi başarmak istediğimizi görebiliriz. Bir başka deyişle mirasımızın veya hayat hikayemizin neleri içereceğini daha iyi anlayabiliriz.

Güneş ve burç kavramı

Doğdumuz gün ve zamanda Güneş hangi burçtaysa bizim öz burcumuz odur. Bu sebeple Güneş Yengeç’teyken doğan birinin burcuna “Yengeç burcu” deriz. Burada sıkça düşülen bir yanılgı vardır. Güneş burcumuz sadece tek başına o özellikleri taşıdığımız anlamına gelmez. Çünkü Astrolojik haritalarımızda Güneş dışında bir çok harita elemanı bulunur. Hepimizin 12 burcun kokteyli fakat farklı oranlarda karışımı olduğumuzu sıkça hatırlatacağız.

Güneş de tıpkı Mars gibi eril (erkeksi) enerji taşır. Bundan yola çıkarak kendi erkek enerjimizi, babamızı, eşimizi ve hayatımızdaki önemli erkek figürleri de temsil eder.

Güneş’in astrolojik sembolü ortasında bir nokta olan tam dairedir. Daire sembolizma olarak tamlığın ve bütünlüğün sembolüdür. Ortasındaki nokta da bu tamlığın içinde varolan hayatı ve bütünle birliğini anlatır. Bu haliyle sembolizmada “tek olmak fakat bir bütünün parçası olmak” manası aktarılır. Yani bir tür “kendini gerçekleştirme” olgusundan  bahsedilir.  Diğer gezegen sembollerinden farklı olarak Güneş’ten aldığımız ışığı yalnızca tek bir alana odaklanmak için kullanmayız. Aksine bir çok noktayı dengelemek için yansıtmamız gerekliliği ortaya çıkar.

Güneş Astrolojide Aslan burcunu yönetir. Mars’ın yönettiği Koç burcunda yücelir. Satürn’ün yönettiği  Kova burcunda zararlıdır. Venüs’ün yönettiği ve Satürn’ün yüceldiği Terazi burcunda düşük çalışır.

Bir kişinin Güneş’inin burç yerleşimine bakarak, o kişinin karakter çerçevesini anlayabiliriz. Amaçlarının özünü ve enerji seviyesini görebiliriz. Çoğu zaman fizyolojik özelliklerini daha iyi kavrarız. Haritanın tüm gezegenlerinin Güneş’e (amacımıza) hizmet ettiğini düşünebiliriz. Bu nedenle Güneş’in haritalarımızda hangi burçta olduğuna oldukça önem veririz.

Güneş’inizi iyi analiz ederek;

  • Kendinizin ve başkalarının hayat amaçlarına dair objektiflik kazanabilirsiniz. (Kişiler hayatın hangi alanına daha fazla eğilim gösterir/ odaklanır?)
  • Genel karakteri hakkında içgörü kazanırız ve buradan yola çıkarak kişilerle olan bağlarınızda farkındalığınızı yükseltebilirsiniz. (X burçta Güneş’i olan kişi için bu konu gerçekten önemlidir.)
  • “Objektif farkındalık; hayata bakışı tazeler” (Yengeç burcuyum bu sebeple ailevi veya duygusal hayatımda güvenlik çok önemlidir. Oğlak burcuyum bu nedenle sorumluluk bilincim yüksektir. Kariyerimde başarılı olmak benim için önemlidir. )
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

    YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!