http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 6.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Bu insan yaşamın ruhsal boyutunun doğal olarak farkındadır. Ayrıca kendi doğasının daha yüksek, daha güzel âlemlerine uyumlanmıştır. O aşın derecede duyarlıdır. Yani kırılgandır. Özellikle başkalarına acı vermeyi sevmez. Aslında, o bazen diğer insanların ızdırabının onların farkında olduklarından daha çok farkındadır. Yine bu konuda onlardan daha çok kaygılanır. 

Bu insan birçok yaşamı egonun dağılmasını deneyimleyerek geçirmiştir. Örneğin egosunun dağılmasının sebebi meditasyon, ruhsal arayışlar, uyuşturucu madde, alkol bağımlılığı olabilir. Ayrıca manastırlarda, hapishanelerde ya da akıl hastanelerinde kapalı kalma ve düşünme gibi temalar yaşamıştır. Belki de kendini müzikte, şiirde ya da sanatta kaybetmiştir.  Bu dağılma nasıl olursa olsun, bu enkarnasyonda o bunun etkileriyle başa çıkmak zorundadır. Eğer bu ruhsal yönelim yoluyla vuku bulmuşsa, o geçmiş yaşamlardakine benzer prensipleri olan bir ruhsal yol bulana dek, bu enkarnasyon tam bir karmaşa olacaktır. Ayrıca problem uyuşturucu madde ya da alkol kullanımı olabilir. Bu insan bu enkarnasyonda yine sorun yaratabilecek bağımlılık eğiliminde olabilir. Ayrıca bu eğilimleri ruhsal bir perspektiften (İsimsiz Alkoliklerin 12 aşamalı programlan, vb.) aşması gerekebilir. Şiir, müzik ve sanat yetenekleri yine yüksek duygusal hallerle bağ kurmanın bir yolu olarak kalabilir.

Bu insanın, daha yüksek bir enerjiyle birleşmek için kendi kimliğinden vazgeçtiği birçok enkarnasyonu oldu. Ama o bu süreci tamamladı; bu yaşamda egosunun daha fazla dağılmasına izin vermesi ters etki yapacaktır. O vizyonuna gömülmesine zaten izin vermiştir. Bu enkarnasyonda, o vizyonunu fiziksel dünyada tezahür ettirmek istemektedir.

Geçmiş yaşam deneyimlerinde,

Bu insan kendi güdülerini sorgulayarak ve nerelerde erdemden yoksun olduğunu fark ederek, böylece şimdi başkalarına karşı yargılayıcı olmamasını sağlayan muazzam miktarda içgörü kazanarak, kendisini arındırdı. Bu enkarnasyonda, o kendisini hiçbir biçimde “üstün” görmez. Onun iç gözlemi gerçek bir alçakgönüllülükle sonuçlanmıştır. Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu insanının o kadar çok mağdurluk yaşamı olmuştur ki o çok kolayca vazgeçme eğilimi gösterir. Yüzleşme, rekabet konusunda ya da kendisine gösterilen güçlü tepkiler karşısında başarılı değildir. Psişesi çok duyarlıdır. Bu insan için yaşam acımasızdır.

Genelde maddesel şeylerle mutlu olmaz. Madde kazanmayı pek istemez. Eğer şartlar gösterdiği çabalara direnirse, o hemen vazgeçer. Ön yargıları vardır. Çünkü geçmiş hayatlarda İstismar edilmiştir. Yarattığı şeyleri diğerine karşılık istemeden dağıtır. Mesela bir işten başkalarının itibar ve para kazanmasına izin verir. Çoğunlukla o buna hiç itiraz etmez. Ne de olsa, iş istenilen hizmeti yerine getirmiştir. Geçmiş yaşamlardaki manastır deneyimlerinde yoksulluk yemini etmiştir. Bu yüzden bu enkarnasyonda servet edinme konusunu ona kendisini rahatsız hissettirir. Para biriktirmeyi bilinçaltında “murdar” olarak kodlayabilir. O, paranın hizmetin bir yan ürünü onun katılımının yararlılığının bir göstergesi olduğunu anlamalıdır.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu İnsanı için

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Katılım,
 • Kaosa düzen getirme,
 • Rutinler yaratma,
 • Burada ve şimdiye odaklanma
 • Şefkatli davranma,
 • Başkalarına hizmet etme,
 • Analiz etmek ve sınıflandırma,
 • Deneyim yoluyla özgüveni kazanma,
 • Ilımlılık,
 • Korkulara rağmen riskler alma,
 • Ayrıntıları fark etmek ve onlara değer vermektir.

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu İnsanı için

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Mağdur kişi olma (ya da mağdur bilincine sahip olma),
 • Kafa karışıklığı ve yönünü şaşırma,
 • Plân yapmaktan kaçınma,
 • Gerçeklerden kaçış/bağımlılık eğilimleri (uyuşturucu mad deler, alkol, aşın uyku, hayal kurma, vb.)
 • Aşırıcılık,
 • Aşırı duyarlılık,
 • Kendine ve yeteneklerine güvenmeme,
 • Yetersizlik duygusu,
 • Geri çekilme,
 • Belirsizlik (kendim adamayı istememek)/hareketsizlik,
 • Vazgeçmektir.

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insanın aslında istediği şey, kendisini evrenle kişisel bağının güvenliğine bırakmaktır. O kendisini kendisinden daha büyük olan, onu destekleyecek ve ona genişlemiş bir kimlik duygusu verecek bir şeye “bırakmak” ister.

Bu insan huzuru ve birliği deneyimlemek ister. Bu deneyime çok ihtiyaç duyar. Ama bu hedefe başarıyla erişmek için dünyaya açılmalıdır. Yine bu hedef için başkalarına hizmet etmelidir. O dikkatini kendi korkularından uzaklaştırmalıdır. Bulunduğu yere ve ana odaklanmalıdır. Böylece kaos durumlarında düzeni nasıl sağlayacağını görür.

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insandan çok iyi bir doktor, diş hekimi, hemşire ya da hasta bakıcı olur, çünkü böyle meslekler ona, pratik yollardan hizmet ederken şifa enerjisini kullanma fırsatı da verir. Psikologluk, şifacılık, diyetisyenlik, muhasebecilik, organizatörlük ve zanaatçılık da iyi seçimlerdir. Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu insanı iş alanında “iyi karma”ya sahiptir. Bu insan iş arkadaşlarıyla ve çalışanlarıyla iyi geçinir. Başka birinin beş saatte yapacağı bir görevi bir saatte bitirebilir. o, yalnızca saat başı ücretle çalışmak yerine, “işin bitirilmesinin” onurlandırıldığı bir durumda olmalıdır. Şifa mesleklerinin mükemmel seçimler olmasının başka bir nedeni de, bu işlerin yaşamın fiziksel becerileriyle ilgili olmalarıdır. Başarının ayrıntıya dikkat etmeye çok bağlı olduğu alanlar da, Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu insanı şimdi’de kalmaya zorlanır. Onun için, düzeni fiziksel olarak yaratma süreci psikolojik stresi hafifletir.

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu insanı şefkatlidir ve büyük tablonun farkında kalma yeteneğine sahiptir. O somut sonuçlar yaratmaya aktif olarak katıldığında, geçmiş yaşamlardan gelen bu ruhsal farkındalık yeteneği bir erdem olur. Ama ruhsal bilince ve bağışlamaya ulaşma hedefinde olan meslekler iyi gelmez. Çünkü onun kendisini güçlü ve bütün hissetmesini zorlaştırır.

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu insanının Aşil topuğu mağdur (ya da kurban) bilincidir (“Eğer başkalarından sürekli olarak şefkatli bir dikkat ve anlayış görmezsem, birisi beni istismar edecektir”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Başkaları ona içsel çaresizlik duygusunu ve paranoyasını yenmesini sağlayacak kadar yeterince güvence asla veremezler. Ancak, o kendi içine bakmalıdır. Böylece kendi kendisine güvenmek ve amaç vermek için hangi dışsal yapıları yaratması gerektiğini keşfedebilir.

Onun kaçınması gereken tuzak körü körüne güvenebileceği ve teslim olabileceği bir kurtarıcı ya da akıl hocası aramaktır.  “Eğer yeterince teslim olabilirsem, Tanrı her şeyi düzene sokacaktır”diye düşünür.  Ancak, yaşam ona içsel teslimiyetin dış dünyayı düzenli ve üretken kılmayacağını göstermiştir. Onun hedefine erişebilmesinin tek yolu, yaşamını olmasına ihtiyaç duyduğu biçimde düzenlemektir, böylece kendisini güvenlik içinde ve güçlü hissedecektir. Sonuçta, o dünyaya açılıp üretken bir şey yapacak kadar yeterince güvene sahip olduğunu asla hissetmeyecektir. Bir noktada o yaşama aktif olarak katılmaya başlamak zorundadır. İroni şu ki; o yaşama katılmaya ve neyin başarılı sonuçlara götürdüğünü öğrenmeye başladığında, aradığı güveni de kazanacak tır.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu İnsanı için

İyileştirici Onaylamalar

 • “Bu durumu düzene sokabilecek tek kişi benim, öyleyse ben bunu yapabilirim de.”
 • “Bu bir mağdur olma enkarnasyonu değildir.”
 • “Geri çekildiğim zaman, kaybederim; olumlu sonuçlar yarat maya katıldığım zaman, kazanırım”
 • “Odaklanıp bir plân yaptığımda, tüm evren başarıya giden yolu açar.”

Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!