http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 3.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu insanının iki çok farklı türde geçmiş yaşam deneyimleri olmuştur. Bununla beraber hepsi tek bir ortak paydaya sahiptir. O da gerçeği aramaktır. O, bazı enkarnasyonlarında Hindistan’da gezgin bir sadhu, çölde bir göçebe ve bir münzevi olarak yaşamıştır. Ya da doğanın sırlarını öğrenmek için tek başına vahşi bölgelere giden sıradan bir insan olarak gerçeği kendi başına aramıştır. O birçok enkarnasyonunda, gerçeği ortak bir ideal olarak da aramış, dinî örgütlere katılmıştır. Her iki durumda da, gerçeği, ruhsallığı, ahlak kurallarını ve aydınlanmayı aramak onun tüm yaşamını yönlendirmiş ve o toplum ve insan ilişkilerini ihmal etmiştir.

Bu insan birçok enkarnasyonu Filozof Kral olarak geçirdi. Peş peşe yaşamlar boyunca, ister Budist, ister Musevi, Müslüman ya da Hıristiyan olsun, gerçeği aramak için çevresindeki herkesi terk edip gitti. Bu yaşamda, onun yine herkesi terk ederek kendi başına gitme eğiliminde olmasının nedeni budur. Tüm geçmiş yaşamları boyunca o aydınlanmayı aradı. Gerçeğin zirvesi için dağların tepelerine tırmandı. Ama gerçeğe odaklanarak geçirdiği birçok enkarnasyonda sonra, onu buldu! Bu yaşam da onun bu arayışı sürdürmeye ihtiyacı yoktur. Sonunda, dağların tepesinde yapayalnız kalmıştı.

Şimdi bu enkarnasyonda,

Onun başarması gereken şey, kendi gerçeğini paylaşma, topluma yeniden katılma ve insanlarla bağ kurmaktır. Kendini haklı görme kavramı, bu insanın başkalarıyla etkili bir biçimde ilişki kurmasının önünde engeldir. Ayrıca gerçek bağlılıkta doğal olarak bulunan huzuru ve sevgiyi hissetmesinin önündeki en büyük set olabilir.

O geçmiş yaşamlarda filozof ve rahip olduğundan, diğer insanlar onun talimatlarına uydular. O her zaman hiçbir kuşku olmadan “haklı” görülmeye alışmıştı. Dolayısıyla bu kez doğuştan kibirli davranacaktır.  Ancak, diğer insanlar bu kendini üstün görme tutumunu hissedebilirler ve bu onların bu insanı dinlemelerini engeller. Bu insan da, onu dinlemediklerinden ötürü, diğer insanların onun zekâsını küçümsediklerini düşünmeye başlar. Bu onun iletişim sorunundan ötürü nasıl acı çektiğinin bir örneğidir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu İnsanı İçin

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Yaşama ve diğer insanlara karşı olumlu bir yaklaşım,
 • İçsel ikiye-bölünüşleri ifade etmek,
 • Başkalarını bilerek neşelendirmek,
 • Fikirleri ifade ederken tehditkâr olmayan bir yaklaşım kullanmak,
 • Dinlemek,
 • Yeni fikirlere ve deneyimlere açık olmak,
 • Kararlar vermeden önce olgulara dayanan bilgi aramak,
 • Sağlıklı merak,
 • Başkalarının ne düşündüklerini öğrenmek için sorular sormak,
 • Bir durumun iki yanını birden görmek,
 • Ölçülülük-incelik,
 • Mantık’tır.
Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu İnsanı İçin

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Kendi haklılığından emin olma,
 • Soğuk davranma ve uzak durma,
 • Başkalarının onun “nerede bulunduğunu” bildiklerini varsayma,
 • Gerçekten dinlemeden başkalarının ne söylediklerini bildiğini düşünme,
 • Haklı olmaya ihtiyaç duyma,
 • Başkalarının görüşlerini dikkate almadan “Gerçeği” destekleme,
 • Düşüncesiz spontanelik,
 • Kestirme yollara başvurma,
 • Kendini aşırı ciddiye almak; yaşama karşı sıkıcı bir yaklaşıma sahip olma,
 • Olguları kontrol etmeden sezgiyle hareket etme,
 • Kendi inanç sistemine yabancı olan fikirlere direnme,
 • Geçmiş deneyime dayanarak şimdiki durumlar için peşin hüküm vermektir.
Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insan aslında gerçeği aramak için tamamen özgür olmak ister.  Ayrıca serüvenler yaşamak ister. Bir başka deyişle içinden geldiği gibi spontane davranma ve her zaman haklı olmak ister. O tamamen kendi gerçeğinden ve sezgisel sürecinden konuşmayı, herkesin onu anlamasını, ondan öğrenmesini ve yardımını takdir etmesini ister.

Bu hedefe erişmek için, Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu  insanı “kendi gerçeği”ne odaklanmayı bırakıp, çevresindeki insanlara odaklanmaya başlamalıdır. Başkalarının yaşamlarıyla ilgili verdikleri bilgiyi dinlemeli ve anlamalıdır. Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu  insanı bu şekilde dinlediğinde, bazen ona “Hah! İşte!”  dedirten bir içgörüye erişir. Bu da tam da diğer kişinin ihtiyacı olan perspektif olabilir. Ve bu bilgi, diğer kişinin sorununa tam hitap ettiğinden, şükranla kabul edilecektir.

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insan (dinlediği zaman) başkalarının belirli düşünce süreçlerine uyumlarına ve onlara sorunları daha geniş bir perspektiften görmelerini sağlayan bilgi verme yeteneğine sahiptir. Satış,  yazı işleri,  öğretmen meslekleri ve her şekilde iletişim ona mutluluk ve maddi başarı getirecektir.

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu insanı felsefe ve din alanlarında da yeteneklidir ve ahlak kurallarının ve ahlaklılığın doğal bir farkındalığına sahiptir. Kendi gerçeğini kaybetmeden ruhsal ve sezgisel farkındalığını  başkalarının düşünce tarzını anlamak için kullanabilir.  Ancak, eğer o gerçeğin ya da dinin peşine nihai bir amaç olarak, profesyonelce düşerse, sonunda kendisini tecrit olmuş hissedebilir. Doğal yeteneklerini başkalarıyla günbegün derin bir bağ kurmak için kullanması onun için daha iyi olur.

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu İnsanı İçin

Kaçınılacak Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu  insanının farkında olması gereken Aşil topuğu kendi haklılığından emin olmaktır. ” Kendimi anlaşılmış ve kabul edilmiş hissetmem insanların benim haklı olduğumu kabul etmesine bağlıdır. Ayrıca bunun için beni takdir etmelidirler.”

Haklı olmak için sürekli gerçeği arama tuzağına düşebilir. Herkesin bana değer vermesi tüm doğru yanıtlara sahip olduğumda mümkündür.  Ancak o zaman rahatlayabilir ve kendimi insanlara bağlanmış hissedebilirim.” Ama bu dipsiz bir kuyudur. Her zaman “haklı” olmak olanaksız olduğundan, o hiçbir zaman kendisini iyi hissetmez. O insanlarla tartışıp, onları haklı olduğuna ikna etmeye çalıştığında, insanlar onunla bağ kurmak istemezler.

Oysa eğer o farklı bakış açılarını dinleyecek kadar alçakgönüllü ve açık olmalıdır. Hatta onun önceki deneyimlerine uymayanları bile. İnsanları kendisini onlara daha bağlı hissetmesine yardımcı olacak biçimde tanımaya başlayabilir. Sonuç olarak, bir noktada o kafasını mutlak gerçeğe takmayı bırakmalı, insanlarla oldukları gibi ilişki kurmaya, başkalarını dinlemeye ve onlardan öğrenmeye başlamalıdır. İroni şu ki bu daha adil ve rahat ilişki ve etkileşim sürecinde gerçek daha başarıyla iletilir. Ve Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu  insanı başkaları için neyin önemli olduğunu gerçekten dinlediğinde, vereceği karşılık da daha uygun ve yararlı olacaktır. O zaman insanlar onu gerçekten takdir eder ve onunla bağ kurmak isterler.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu İnsanı

İyileştirici Onaylamalar

 • “Bu, insanlara yönelik bir enkarnasyondur.”
 • “Ben yavaşlayabilirim ve başkalarıyla bağ kurmak için zaman ayırabilirim.”
 • “Başkalarının ne düşündüklerine uyumlandığımda, ne söyleyeceğimi bilirim.”
 • “Dinlemeye ve diğer kişi hakkında bir şeyler öğrenmeye gönüllü olduğumda, kazanırım.”
 • Eğer anlamazsam, sorular sormam uygundur.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!