http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 4.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Birçok Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu insanı son derece düzenli manastırlarda yaşamıştır. Yani katı kurallara bağlı ve cemaat yönelimli dinî çevrelerde enkarnasyonlar geçirmiştir. Bu insan aile ilişki ve etkileşimlerinin normal akışından ayrılmıştı. Onun karşılıklı dayanışma, insanların ruh halleriyle başa çıkma deneyimi sınırlıdır. Ayrıca kendisinin ve başkalarının doğal insani arzularını kabullenme konusundaki deneyimi yoktur. Başka bir deyişle o diğer düğümsel gruplar da yaygın olan aile ilişkilerinin içgüdüsel rahatlığından yoksundur.

Geçmiş yaşamlarda Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu  insanı duygularını, içgüdülerini, cinsel arzularını ve fiziksel duyularından aldığı zevki bastırmak üzere eğitilmişti. O yaşamlarda, kendini zevk verici şeylerden yoksun bırakmak ve disiplin başta gelirdi. Yani insan olmanın zevklerinden yoksunluk saygı ve terfi ile ödüllendirilirdi. Bu enkarnasyonda hâlâ kendisi ile başkalarıyla kolay, dünyevi etkileşimler arasına duvar örme eğilimindedir. O, yaşamdan zevk almayı ertelemeye alışıktır ve çoğunlukla bu erteleme sürekli bir yadsımaya yol açar. Bu insanın “yüksek bir hedefi” vardır. Yani o bu hedefe erişene dek başka her şeyi askıya alır. Bu hedefe bir “kendi haklılığından emin olma” duygusu bağlıdır. Ayrıca o insani ayartıların onu oyalamasına izin vermez. Tek sorun bu hedefin daimi olmasıdır; ruhsal yüksekliklere erişmeyi hedefleyen bilinçaltı bir arzudan kaynakları an sonsuz bir arayış olmasıdır. Ancak, bu doymaz bir hedef olduğundan, bu insan ilişkilere, eğlenceye ya da gerçekten yaşamaya zamanı olmadan, sürekli olarak çabalar.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu insanı,

Geçmiş enkarnasyonlar boyunca, hizmet ettiği yüksek amaca odaklanmıştır. Yani amacına odaklı kalmak için yaşama karşı duygusal tepkilerini bastırmak üzere eğitilmiştir. Ama onun kalbi insanlarla bağ kurmayı özler. O, sevdikleriyle bir aile duygusunu deneyimlemeyi çok arzular ama kendisini bu konuda beceriksiz hisseder. Onun disiplinli eğitim gördüğü o kadar çok geçmiş yaşamı olmuştur. Aslında bunu nasıl yapacağını bilmez. Ek olarak da hislerini açığa vurmaya utanır. Onun başkalarına karşı duyarsızlığı, kendi duygularına karşı olan kökleşmiş duyarsızlığının bir ürünüdür. Ancak, bu enkarnasyonda, yüksek bir amaç adına duygularını bastırması, onun ruhunun doyum için gereksindiği şeye aykırıdır.

Geçmiş yaşamlarda bu insan kamusal otorite, toplumsal önem ve itibar pozisyonlarına ulaştı. O feodal lord, politikacı, iş adamı ve aile reisi oldu. Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu  insanı “patron” olarak görev yaptı. Yani başkalarını yönetti. Ayrıca toplumsal dürüstlüğe örnek biçimde davrandı. Sorumluluk üstlendi. Birçok enkarnasyonda halkın ilgisinden zevk almış olduğundan, o hâlâ izleyicilerini aramaktadır!

Saygı bu insan için önemlidir. O başkalarından saygı bekleme güdüsüyle davranma eğilimindedir. büyük özverilerde bulunmasının sebebi saygı beklemesidir. Yani kişisel gereksinimleri pahasına inandığı prensipleri savunur. Ama yine de saygı görmez. O otorite konumunda olmaya alışıktır ama hiç kimse onun talimatlarına uymamaktadır ve o bunun nedenini anlayamaz. Neler olduğunu anlayamaz ve düş kırıklığına uğrar.  Zamanla kalbi katılaşır. Gerçekte, onun başarılan kendi değeri üzerinde durur ve kendi kendilerinin ödülleridir. Ama Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu  insanı, bilinçaltı olarak, özverilerinin asaletinin görülüp takdir edilmesini ister. Bu da herhangi bir görevin tamamlanışını gereksiz yere zorlaştırır. Hedeflerine erişmesi “itibar görme” ihtiyacından kurtulursa mümkündür. Ayrıca yol boyunca bu durumdan zevk alabilir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu İnsanı İçin

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Duyguları fark etmek ve geçerli kılma,
 • Empati (bir başkasının duygularını anlayabilme),
 • Başkalarını (fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak) besleme ve destekleme,
 • Kendi temelini ve güvenliğini oluşturma,
 • Duygularını ve güvensizliklerini dürüstçe açıklama,
 • Alçakgönüllülük,
 • Başkalarının zaaflarını ve değişen ruh hallerini yargılamadan kabul etme,
 • Kendi duygularında merkezlenmiş olarak kalmaktır.
Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu İnsanı İçin

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Her şeyi ve herkesi kontrol etme ihtiyacı duyma,
 • Durumu tam olarak anlamadan yönetimi üstlenme konusunda zorlayıcı bir istek duyma,
 • Süreci ihmal etmek; hedefe aşırı odaklanma,
 • Her şeyden tümüyle sorumlu olduğunu hissetme,
 • Yakın ilişkilerde duygularını ve korkularını saklama,
 • Başkalarının saygısı ya da hayranlığı için bir şeyler yapma,
 • Başkalarının duygularını gözetip, kendi duygularını ihmal etme,
 • Tümüyle dürüst olan şeyi yapmak yerine “toplumsal olarak kabul gören” şeyi yapma,
 • Bir şeyin önemli olabilmesi için zor olması gerektiğini düşünmektir.
Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insanın aslında istediği şey, her zaman yaşamının her alanının mutlak kontrolüne sahip olmaktır. O başaracak güce sahip olduğunu düşünmeye doymaz bir ihtiyaç duyar. Ancak, bu hedefe ulaşmak için, o kendi duyguları ve güvensizliğiyle temasta kalmalı ve kendisiyle ilgili gerçeği başkalarıyla paylaşmalıdır. Güvensizliğini kabul ve tasdik etmek Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu  insanına dış dünyada başarılı olmasını sağlayacak sağlam bir temel verecektir, çünkü o artık duygularını gizlemeye ya da bastırmaya çalışarak kendi kendisiyle mücadele ediyor olmayacaktır. Bu ona hedeflerine erişmesini sağlayacak dingin, içsel bir kesinlik verir. Kendi duygularını kabul ve tasdik ederek diğer insanların duygularıyla ilgili farkındalığını geliştirecektir. O diğer insanların farkında kaldığı ve onları desteklediği sürece, kendi yolunda ona yardımcı olacak desteği kazanacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu  insanı başkalarını (fiziksel, zihinsel, duygusal olarak) besleme ve destekleme yeteneğine sahiptir; dolayısıyla, başkalarını böyle besleme fırsatını veren herhangi bir meslek onu mutlu eder. İyi seçimler yemek işiyle uğraşmayı (lokantalar, oteller, konuk ağırlama vs.), ev onarımı yapmayı ve evde çalışmayı içerir. Emlak işinde çok başarılı olabilir. Ancak, böyle yatırımlarda içgüdülerini kullanmalı ve “önsezilerini” izlemelidir.

Bu insan sağlam ve doğru bir iş zekâsına, mükemmel bir pazarlık ve anlaşma yapma kapasitesine de sahiptir. O, işlerin üstesinden nasıl geleceğini ve iş hayatında nasıl başarılı olacağını içgüdüsel olarak bilir. Ancak, mesleği sadece iş zekâsını kullanmayı içerdiğinde o mutlu olmaz, çünkü bu ona çok “yavan” gelir. Mesleği, onun işle ilgili içgüdülerinden sadece başkalarını pratik ve malî olarak geçerli bir biçimde beslemek için bir arka perde olarak yararlanmalıdır.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu  insanının farkında olması gereken Aşil topuğu, onun kontrol etme gereksinimidir (Eğer ben onların yaşamlarını toparlayabilirsem, ondan sonra rahatlayabilir ve savunmasız olabilirim”). Ama gerçek şu ki o asla, kendisi olmanın güvenli olduğunu hissedecek kadar durumları ya da başka insanları yeterince kontrol edemez. O, davet edilmeden insanların yaşamlarındaki durumların sorumluluğunu üstlenmeye çalıştığında, başkalarının sorumluluklarını uygunsuz biçimde gasp ediyor olur.

Bu insanın kaçınması gereken tuzak, sonu gelmez bir kabul ve tasdik edilme arayışıdır (“Eğer başkaları benim katkımı saygıyla kabul ve tasdik ederlerse, kendimi iyi hissetmeye başlayabilirim”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Başkaları onu doyuma ulaşmasını sağlayacak kadar yeterince kabul ve tasdik edemezler. O ancak (başkalarını destekleyici bir biçimde besleyerek) yaptığı katkının önemini kendi içinde kabul ve tasdik ettiğinde kendisini doyuma ulaşmış hissetmeye başlayacaktır. Sonuçta, o savunmasız olmanın güvenli olduğunu hissedecek kadar yeterince otoriteye asla sahip olmayacaktır. Bir noktada o şansını denemeli ve kim olduğunun – ne hissettiğinin gerçeğini başkalarına bildirmelidir. Güvensizliğini, reddedilme ve terk edilme korkusunu, yetersizlik duygusunu açığa vurmalıdır. İroni şu ki o başkalarının onun gerçekten kim olduğunu görmelerine izin verebildiğinde, en nihayet tam bir güvenlik kazanır. Çünkü duygularını açığa vurarak kendisinin sorumluluğunu daha derin bir düzeyde üstlenmiş olur.

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu İnsanı

İyileştirici Onaylamalar

 • Duygularımı paylaştığım zaman, kazanırım.”
 • “Kontrol etmeye çalıştığım zaman, kaybederim.”
 • “Başkalarının kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenebileceklerini kabul ve tasdik ettiğim zaman, kazanırım.”
 • “Duygularımı göstermem uygundur.”
 • “Her şeyi her zaman yönetmemek mümkündür.”
 • “Hiç kimse benim duygularımı geçersiz kılamaz.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!