http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 8.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanının ağır yükleri vardır.  Bu enkarnasyona kendisini iyi hissetmek için ne yapması gerektiğiyle ilgili katı fikirlerle geldi. Çoğu bebek çıplak doğar ama bu insan değil! Sanki bu insan on gömlek, on dört kazak ve yarım düzine palto giymiş gibi doğmuştur. O tüm geçmiş yaşam yüklerini beraberinde getirir. Böylece bu da yaşamayı olması gerekenden çok daha fazla zorlaştırır. Onun bu enkarnasyonda başarması gereken başlıca şey bırakmaktır. Aksi takdirde mal-mülk, geçmiş-yaşam değerlerine mantıksız bağlılık kötü şeyler yaşatır. “Bazı şeylerin nasıl olması gerektiği”ne fazla takılması takıntılarla başını belaya sokar. Tüm bunlarla beraber başkalarıyla ilişki kurmakta isteksizlikle bu insanın durgunlaşır.

O yaşamın enerjisine açık olmalı ve başkalarının fikirlerini dinlemelidir. Birisi ona, “Bak, bu palto güzel değil. Onu çıkarsan çok daha iyi olur,” dediğinde, onun ilk içgüdüsü sahip olduğu şeye tutunmaktır. Ama eğer söz dinler ve o paltoyu (eski değeri) çıkarırsa, kendisini çok hafiflemiş hisseder. Eğer o bir değere baktığında enerji düzeyi düşmeye başlarsa, bu onun bırakması gereken bir değerdir. Kendince ritüellere anlamlar bağlayabilir. Fakat bu ritüeller onun saplanıp kalmasına yol açar. Her şeyin nasıl olması gerektiğiyle ilgili geçmiş yaşam fikirleri onun “saplanıp kalmasına” neden olabilir.

Ama o bu değerlerin artık doğru olmadığını öğreniyor.

Aslında onun enerjisini tükettiğini fark ediyor. O bunları bırakmasına yardımcı olmak için iki şey yapabilir. Önce, kendisini sınırlayan değerleri ve idealleri yeniden değerlendirmelidir. Örneğin iş, din, ilişkiler,  ahlak kuralları, yaratıcılık, aile, hedefler ile  “iyi” olmak için yapılması gerekenlerle ilgili değerlerdir. O, “İyi olmak için bunu yapmalıyım,” diye düşünebilir. Eğer bunun çevresinde bir ağırlık duygusu hissederse, bu fikirden vazgeçerek kendisini daha hafif hissedebilir. İkincisi, o başkalarının değerleriyle daha çok ilgilenmelidir.

Başkalarının önem verdikleri şeyleri gerçekten dinlemelidir. Çünkü başkaları ona enerji veren ve yükünü hafifleten değerli perspektifler sunabilirler. Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanı başkalarına hedeflerine erişmeleri için yardım etmenin yararını da görür, çünkü bu süreç diğer kişinin onun hakkında neyin önemli olduğuyla ilgili düşüncesini gösterir.

Bu enkarnasyonda,

Diğerleri çoğunlukla, bu insanın değerini kendisinden daha berrak bir biçimde hissederler. Bu, Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanının işinin başkalarının somut sonuçlar yaratmalarına yardım etmek olmasından ötürüdür ve başkaları bunu yapmak için bu insanın neyine muhtaç olduklarını bilirler. O, başkalarını güçlendirirken ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardım ederken, başkaları da onu değişmesini ve gelişmesini sağlayacak enerjiyle besleyerek karşılık verirler. Bu insan, başkalarının ve onların değerlerinin onun sınırlı dünyasının sınırlarını aşıp şimdiki zamanın canlılığına açılmasına yardımcı olmalarına izin vermelidir.

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanı ruhsal değerlere bile genişlemeden çok daralmaya yol açan bir biçimde bağlanabilir. Örneğin, o dürüstlüğe ve sadakate değer veriyor olabilir. Bu değerler burada ve şimdi uygulandığında daima doğrudurlar. Ama eğer bu insan bir işte yirmi yıl kalmışsa ve ilk beş yıldan sonra bu iş onun yaşam gücünü ağır bir biçimde bastırmışsa, o kendisine sadık kalmamış demektir. Onun ruhsal değerleri bile şimdiki zamana aktarılmalıdır. Sadakat nedir? Sadakat, insanın en derin yanına sadık olması anlamına gelir. Ama yaşam ilerledikçe bu da değişir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu İnsanı için

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Özdisiplin, Yapıcı değişimi seçme,
 • Durgunluğa ve düşük enerjiye neden olan şeyi ya da yararsız malı mülkü bırakma,
 • Onlara sahip olmak zorunda olmadan nesnelerden zevk alma,
 • Başkalarının desteğini kabul etme (fikirler, para, fırsatlar),
 • İnsana kendisini canlı hissettiren yüksek risk durumlarından zevk alma,
 • Başkalarının psikolojisinin (isteklerinin, gereksinimlerinin ve güdülerinin) farkında olma,
 • Başkalarıyla partnerliğe, onları desteklemeye ve güç birliği yapmaya açık olmaktır.
Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu İnsanı için

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Rahatlığa ve statükoya (mevcut duruma) bağlılık,
 • Mülkiyetçilik,
 • Biriktirmek ve sahip olmakla aşırı ilgilenme,
 • Geçmişte verdiği kararları sorgulama,
 • İnatçılık,
 • Bedensel arzulara saplanıp kalma,
 • Başka bir yol daha kolay olmasına karşın, her şeyi tekrar tekrar aynı (zor) biçimde yapma,
 • Başkalarının görüşlerine ve değişime direnmektir.
Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insanın aslında istediği şey paradır. O, “gerçekten yaşamaya” başlayabilmek için bir rahatlık ve istikrar duygusu kazanmak amacıyla para ve mal-mülk biriktirmek ister. Başkalarıyla partnerlikler oluşturmaya gönüllü olmalıdır ki bunu başarabilsin. Ayrıca paylaşabileceği benzer değerleri ve kaynakları  (para ya da yetenek) olan insanları bulmaya rıza göstermelidir.

Eğer Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanı yeteneklerini partnerinin enerjisini yükseltmek için kullanmalıdır. Böylece bir ayrılık duygusunu (benim param/senin paran, benim kaynaklarım/senin kaynakların) sürdürmeyi bırakır. Onun yerine diğer kişiyle bir takım oluşturur. Sonuç her iki taraf için büyük parasal ödüller yaratabilir. Yani partnerinin enerjisini ve gücünü takımın başarısını yükseltecek biçimde artırmaya odaklanabilir.

Parasal anlaşmalarda, Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanının partnerine neyin adil olacağını sorması daha iyi olur, çünkü diğerleri onu onun kendisine verdiği değerden daha çok takdir ederler.

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insan harika bir editördür, çünkü o başkalarının zihnini araştırma, niyetlerini ayırt etme ve materyali berrak bir biçimde aydınlığa kavuşturma yeteneğine sahiptir. O, başkalarının projelerini ve işlerini güçlendirme yeteneğine sahiptir. Bunu yaptığında diğer kişiden cömert ödüller alır. Bu, özellikle başka insanların paralarıyla çalışma konusunda geçerlidir. Bankacılık, sigortacılık ya da yatırımlar gibi.  Ayrıca psikoloji ve sır uğraşları konularında yetenek gösterir. Araştırmayı içeren diğer iş kollarında çok başarılıdır.

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanı doğuştan ayrıntılara dikkat eder. Kararlılık becerisine sahiptir. Ayrıntı ve kararlılık becerisiyle kalıcı sonuçlar alır. O bu geçmiş yaşam yeteneklerini kriz durumlarında denge ve istikrar yaratmak için kullandığında, onun güvenilirliği ilgili herkese rahat ve güvenli gelen bir ortam yaratır. Ancak statüko yönelimli ve mevcut durumu korumayı gerektiren bir meslek de seçerse çok geçmeden onu durgunlaşır. Saplanıp kalarak canlılığını kaybedebilir. O, kriz yönelimli olan ya da sürekli değişim ve gelişim içeren mesleklerde daha iyidir. Çünkü bu heyecan ve kişisel tekâmül potansiyeli getirir.

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu insanının Aşil topuğu rahatlıktır. “Yaşamın hedefi rahat olmaktır. Yaşamımı sürdürebilmek için çok şeye sahip olmalıyım.”  Bu da onu bitmez tükenmez bir biriktirme arayışı tuzağına düşürebilir. “En sonunda yeterince param, malım, mülküm olduğunda, kendimi iyi hissedeceğim ve başkalarıyla ilişki kurabileceğim”. Bu düşünüş maddi, bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde durgunluğa yol açar. Yaşam deneyimi, bu insanın kendisini yaşamına canlılık katacak değişimleri yapacak kadar rahat hissetmesini sağlayacak yeterince “madde”ye asla sahip olamayacağını göstermiştir.

Bu insan daha yüksek bir güç ve canlılık hali için, konfor alanından çıkmayı göze almalıdır.  Aslında asla yeterince “herşeye” sahip olmayacaktır. Bir noktada o kendisiyle aşırı ilgilenmeyi bırakmalı ve tüm gücünü partnerliğe koymalıdır. İroni şu ki o en sonunda bir başkasıyla birleşir. Ancak böylece karşılıklı olarak güçlendirici bu ilişki onu zengin eder!

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcu İnsanı için

İyileştirici Onaylamalar

 • “Değişimi benimsemek canlılığa yol açacaktır.”
 • “Enerji verici değişimi seçtiğimde, kazanırım; statükoyu seçtiğimde, kaybederim.”
 • “Değişimin alternatifi durgunluktur.”
 • “Başkalarını güçlendirdiğimde, onlar benim değerimi anlarlar.”
 • “Başkalarının değerlerine ve güdülerine derinlemesine baktığımda, kime güveneceğimi bilirim.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!