http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-01.png

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu

Ya da Kuzey Ay Düğümü 11.Evde
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/05/border_bottom_purple.png
Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/seperator-yeni-mavi-pembe-02.png

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu - Kişilik ve Geçmiş Yaşamları

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu insanı geçmiş yaşamlarda kral ve kraliçe ya da eğlendirici olmuş. Ayrıca “özel” olmaya alışmıştı. Tüm o alkışları ve hayranlığı toplamak onda bir ego kabuğu oluşturmuştu. Bu nedenle bu yaşamda kendini diğerleriyle eşit hissetmez. O bu enkarnasyona kendisini hâlâ “özel” hissederek geldi. Eşitlik ve ait olma duygusunu yeniden kazanmayı öğrenmesi gerek. Bu nedenle bu enkarnasyonda kendisine verilen tüm o aşırı ün enerjisini başkalarına verecek. Ayrıca bu muazzam gücünü insancıl davaları desteklemekte kullanacak. O, Yeni Çağı getirmeye yardımcı olmak için buradadır. Onun kaderi, yalıtılmış tahtından inmektir. Böylece kendisini yeniden toplumun bir parçası haline getirecektir.

Kötü bir şey olduğunda, o şöyle bir tepki verme eğilimindedir. “Bana mı? Bu benim başıma mı geldi?” . O kötü şansı hak ettiğine inanmaz. Onun öğrendiği derslerden biri, “yaşam”ın her kesin başına geldiğidir. Ama ayrıcalıklı geçmiş yaşamlarından ötürü ona herkese davranıldığı gibi davranıldığında çok öfkelenir. Çünkü toy ve şımarıktır. Bu insan, şef, kral, diktatör ya da aile reisi olarak geçirdiği, hükümdarlık pozisyonunu içeren geçmiş yaşamlarda Çok Önemli Kişi (VIP) idi ve kendi istediği şeyi elde etmeye alışmıştı. Bu yüzden o iyi kalpli olmasına rağmen talepkâr olma eğilimindedir ve başkaları onun isteklerini önemsemediklerinde bunu bir hakaret olarak alır. O kadar çok duygusal enerjiye sahiptir ki çoğunlukla, farkında bile olmadan başkalarını ezip geçer. İstediği sonuçları elde etmek için id enerjisini kullanmakta ustadır ve bu enkarnasyonda o irade gücünü başkalarıyla paylaşmak için buradadır. Bu yaşamda etkileşimde bulunduğu insanlara bilinçli olarak odaklanacak. Böylece onları kendi gereksinimleriyle temasa geçmeye ve kendi hayallerini gerçekleştirmeye teşvik edecektir.

Bu insan geçmiş yaşamlarda;

Tanınmış bir sanatçı ve son derece yaratıcı bir kişiydi. Bu onun kibir geliştirmesine, kendi vizyonlarını kibirle tüm diğer vizyonların üstünde tutmasına neden oldu. O iradesini bir hedefe erişmek için kullandığında, güçlü iradesi onun yararına çalışır, çünkü iradesi ona zor projeleri tamamlayacak gücü ve kararlılığı verir; ama bu irade onun yaşamının başka alanlarına rastgele yayıldığında, olumsuz bir etki yapar. O birçok yaşamı ego, kararlılık ve kişisel irade geliştirerek geçirmiş olduğundan, grup farkındalığını yitirmiştir. Bu yüzden, bu enkarnasyonda düşünüşünü başkalarının bireysel gereksinimlerini kapsayacak biçimde genişletmelidir. Başkaları tarafından desteklenmesi için, o iradesini bütünün hayrını desteklemeye odaklamalıdır. Bu insan, hayallerini gerçekleştirmeye yönelik her adımı kontrol etmeye çalıştığında sorunlar ortaya çıkar. Eğer süreci kontrol etmeye çalışırsa, bunun sonucu düş kırıklığıdır. Onun ne istediği geçerlidir; ama o istediği şeyin nasıl gerçekleşeceğini belirlemeye çalışmayı bırakmalıdır. Evren onun gereksinimlerini karşılamak ister ve o egosunu aşmayı öğrendiğinde, gereksindiği her şey ona gelecektir.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/11/GECMIS-YASAMLAR2-01.png
Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu İnsanı için

Geliştirilmesi Gereken Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Objektif olma (“tüm tablo”yu görme),
 • Dostluk için arzu duyma,
 • Grubun en yüksek hayrına olan kararları alma,
 • Genel inançlara uymayan fikirleri paylaşmaya gönüllü olma,
 • İnsancıl davaları savunmaya gönüllü olma,
 • Gruplara aktif katılım,
 • Eşitliğin farkındalığı,
 • Başkalarıyla belli rollerinden (bahçıvan, doktor, sevgili, vb.) ayrı olarak, bireyler olarak ilişki kurma,
 • Kazan/kazan durumları yaratma,
 • Başkalarının nasıl özel olduklarının farkına varmaktır.
Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu İnsanı için

Geride Bırakılması Gereken Eğilimler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olacaktır.

 • Kendi istediği şeyi elde etmekte ısrar etme,
 • Sırf otorite kullanmak için değişiklikler yapma,
 • (Aşkta ya da kumarda) riskler almaya bağlılık,
 • İnatçılık ve dik başlılık,
 • Onaylanma gereksinimine bağlılık,
 • Melodramatik eğilimler gösterme,
 • Kalbinin sesini dinlemek yerine, kendisinden beklenileni yapma,
 • Tutku aşırılığına kaçma,
 • Başkalarının öneminin farkında olmama,
 • Korkuya dayanan kibirli tepkiler sergilemektir.
Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu İnsanı Aslında Ne İster?

Bu insan aslında âşık olmak ister. Yani tapınırcasına sevilmeyi arzular. Yine onun tutkusuna aynen karşılık veren birisiyle “merkez sahneyi” paylaşmak ister. Bu hedefe erişmek için o akışa uymayı evrene ne istediğini söylemeyi öğrenmelidir. Ayrıca yaşamın (kendi mükemmel zamanlamasıyla)onu tanıyacak ve taparcasına sevecek kişiyi getirmesine izin vermeyi farketmelidir.

O, sevgiyi doğal olarak alıp kabul etmeyi fırsat penceresine karşı uyanık olmayı denemelidir. Böylece onu sevmek için yaşamına gelen kişiye karşılık vermeyi öğrenecektir. Benzer anlayıştaki insanlarla zaman geçirmesi onu destekler. Genel inançlara uymayan fikirlerini ve gelecekle ilgili vizyonlarını açıkça ifade etmesi de özgürlüğü kazandırır. Aynı zamanda ona gereksindiği desteği veren sevgiliyi ve hayat arkadaşını böyle bulur. O hayallerini gerçekleştirmeye odaklandığında, yaşam ona hayallerini romantik enerjiyle dolduracak özel kişiyi gönderecektir.

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu İnsanı İçin

Yetenek ve Meslekler

Eğilimler ve Yatkınlıklar

Bu insan, açık ve uyumlu işbirliğinin nasıl geliştirileceğini görebildiğinden, gruplarda etkili olur. O tarafgirlikle ilgilenmez. Bu yüzden bir bütün olarak grubun en yüksek hayrına olan şeyi yapmak ister. İnandığı idealist davaları ya da insancıl hedefleri başarıyla destekleyebilir. Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu insanı objektifliği gerektiren pozisyonlarda iyidir. Örneğin bilim adamı, astrolog, elektrikçi, teknisyen, bilgisayar uzmanı olarak ya da geleceği görme temalarında başarılı olur. Ayrıca geleceği şimdiki zamana getirme yeteneğinin değerli bir nitelik olduğu her meslekte kendini gösterir.

O, topluma yenilikçi fikirler getiren bir işte başarılı ve mutlu olur. Kendi uygun biçimde uygulanmış yaratıcı enerjisiyle olumlu sonuçlar üretir. Böylece bir işi sonuna kadar götürüp tamamlayabilir. Radyo ve televizyon yayıncılığı onun doğal olarak yetenekli olduğu başka bir alandır. Buna ek olarak, bu insan son derece yaratıcıdır. Bir işi tamamlamak için coşku, tutku ve ham enerji sunmaya hazırdır. O, kararlılığını grubu güçlendirecek ya da daha yüksek bir davayı destekleyecek biçimde kullandığında, başkalarını güçlendirip aktifleştirir. Bazen inatla daha yüksek bir prensip yerine, kendisini ön plâna çıkartacak bir meslek seçer. Örneğin; film yıldızı, büyük şirket başkanı, askeri ya da siyasi göstermelik kişi gibi. Bu durumda sertleşir. Sonucunda başkalarıyla eşitlikle ilişki kuramaz hale gelir. Fakat becerilerini önemli evrensel davaları desteklemekte kullanırsa başarıyı yakalar.

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu İnsanı İçin

Kaçınılması Gereken Tuzak / Sonuç

Dikkat Edilmesi Gerekir

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu insanının farkında olması gereken Aşil topuğu; başkaları tarafından onaylanmaya ihtiyaç duymasıdır. “Yaşamımı sürdürmem başkalarının beni onaylamasına bağlıdır” der. Eğer başkaları tarafından onaylanırsa yaşamının doğru yolda olduğunu düşünür. Ama bu dipsiz bir kuyudur. Bu insan kendisini doyumlu hissedecek ya da kendisi olmakta özgür hissedecek kadar yeterince onaylamayı asla elde edemez. Aslında, onun için başkalarının onaylaması yanlış bir göstergedir. O onaylanmamayı göze almalıdır. Böylece daha derin ve daha doyum verici bir kendi-kendini-onaylama duygusu geliştirmek için kendi alışılmışının dışındaki fikirlerine sadık kalmalıdır.

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu insanının içine düştüğü tuzak özellikle aşk konusunda risk almak için bitmez tükenmez bir arayıştır. “Eğer mutlu bir aşk yaşamım olursa, o zaman kendimi bütünlenmiş hissedebilir ve dünyaya yardım etmek için üzerime düşeni yapmaya başlayabilirim” der. Ancak, eğer o bu romantik enerjiyi kendisini günbegün bir insancıl davaya adayarak dengelemelidir. Yoksa bu enerji aşırı yoğunlaşır ve o istemeden çok arzuladığı ilişkiyi yok eder.

Sonuçta, o kişisel arzularını unutamadıkça, kendisini insancıl davalara adamakta asla özgür hissetmez. O dikkate değer yeteneklerini evrensel davaları başarılı kılmak için kullandığında, çabaları ilgili herkes için enerji verici ve ödüllendirici olacaktır. İroni şu ki Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu insanı kendisini daha büyük bir davaya adamalıdır. Böylece evrenin onu kişisel düzeyde de tatmin edeceğini görür. O eski bir atasözüne dikkat etmelidir: “Ne istediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin”!

Kuzey Düğümü Boğa Burcu
Kuzey Ay Düğümü Kova Burcu İnsanı için

İyileştirici Onaylamalar

 • “İnatçılığı bıraktığımda, kazanırım.”
 • “Neyin olması ‘gerektiğini’ bilmiyorum.”
 • “İlgili herkes için en iyi olanı yaptığımda, kazanırım.”
 • “Bir kez ne istediğime karar verdiğimde, evren onu bana getirecektir.”
 • “Kendimi iyi hissetmek için başkalarına hükmetmek zorunda değilim.”
Önemli Not
Teşekkürlerimizle...

Bu yazı dizisi Değerli Astrolog Jan Spiller tarafından yazılan (Akaşa Yayınevi tarafından çevirisi basılan) “Ruhsal Astroloji” kitabından derlenmiştir. Yolumuza ışık tuttuğu için kendisini saygıyla anıyoruz.

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2018/02/dark_bottom_divider.png
http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09-640x213.png

Yıldızların gizemli dünyasına hoşgeldin!

  YILDIZLARDAN HER DAİM HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN!