Jüpiter burçlarda !

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/10/JUPITER-01.png

Jüpiter burçlarda yazımızdan önce; bir kişinin Jüpiter’ini inceleyerek nasıl toplumsal hayatta bir kavrayış geliştirdiğini anlayabileceğimizi aktarmıştık. Bununla beraber inançlar, hayatı anlama şekli, ideal ve kişinin kendi hayat felsefesi gibi konuları da kapsama dahil ederiz. Buradan yola çıkarak Jüpiter burçlarda birbirinden farklı 12 tarzda iletişim sağlayacağını ve yine farklı tarzlarda kendini göstereceğini tahmin edebiliriz.

Bu nedenle Jüpiter’in haritalarımızda hangi burçta olduğuna oldukça önem veririz.

Jüpiter burçlarda olgusunu iyi analiz ederek;
  • Kendinizin ve başkalarının yaşama bakış, inanç ve yaşayış kavrayışı hakkında objektiflik kazanabilirsiniz. (Örneğin Jüpiter’I İkizler olan bir kişi duyduğunu sorgulayacaktır. Mutlaka bilgi arayışında olacak ve iletişime önem verecektir.)
  • Şansları, destekleri, güçlü yönleri hakkında içgörü kazanabilirsiniz. Buradan yola çıkarak kişileri doğru mesleklere ve doğru kavramlara yönlendirmeyi de mümkün görürüz. Ayrıca farkındalığınızı yükseltmek adına faydalı kazanımlar elde edebilirsiniz. (Yay burcunda Jüpiter’i olan genç bir kişiyi akademisyenliğe yönlendirmek gibi…)
  • “Objektif farkındalık, hayata bakışı tazeler” (Bu alanda hep daha fazla öğrenmek için isteğim olmuştur, Bu benim inancıma ters düşüyor, Bu durumda her daim bir destekçi bulmuşumdur, Bu konuda hep dört ayak üzerine düşerim.. vs)

Öyleyse Jüpiter’in12 burç haline hep birlikte göz atalım!

Jüpiter'in Burçlarda Yansıttığı Özellikler

Aşağıdaki alanda okumak istediğiniz Jüpiter burçlarda bölümünü aşağıya kaydırarak bulabilirsiniz.  

Bilgileri takip ederken, haritanın konum ve açılarına (kare, karşıt, kavuşum…vs) göre bazı özelliklerin farklılık göstereceğini hatırlatmak isteriz.

Jüpiter Koç Burcu'nda

Koç Burcu, Yükselen Koç Burcu

İdealini kabul görmek ve bireysel özgürlüğüne ulaşmak olarak tanımlar. Kendisine inanma, kendi arayışına kendisi çıkma eğilimindedir. Toplumsal olarak bireysel yapabileceği alanlarda, iş ve mesleklerde yer alır.

(+) Bir yandan inandığını sonuna kadar savunur, cesaretli ve girişimci ruhludurlar. Ayrıca doğal liderlerdir.

(-) Diğer yandan hoşgörüsüz, fanatik, başına buyruk, dayatmacı ve baskın olabilirler.

Maddesel büyüme, kontrollü alan idealizmi taşır.Madde dünyasıyla (para, değerli ürünler, konfor sağlayan herşey) ilgili yetenekleri vardır. Toplumsal alanda bu tür konular etrafındaki iş ve mesleklerle ilgilenir.

(+) Bir yandan tevazu sahibi, mekanik bilgi ve yatkınlıkları vardır. Deneyime önem verirler. Korumacı ve duyusaldırlar.

(-) Diğer yandan kendini beğenmiş, gösterişçi, doyumsuz, övüngen ve zevkine aşırı düşkündürler.

Jüpiter Boğa Burcu'nda

Boğa Burcu, Yükselen Boğa Burcu

Jüpiter İkizler Burcu'nda

İkizler Burcu, Yükselen İkizler Burcu

Eleştirel sağduyu, sorgulama idealizmi taşır.Bilgi ve iletişim dünyası ile ilgili yetenekleri vardır. Toplumda bilgiyi yaymak, araştırmak, işlemek, öğretmek, öğrenmek, pratik uygulayıcılık temaları etrafında iş ve mesleklerle ilgilenir.

(+) Bir yandan araştırmacı, şüpheci, meraklı ve gözlemcidirler. Ayrıca bilgiye değer verirler. Öğrenmeye açıklardır.

(-) Diğer yandan yüzeysel ve sabırsızlık sebebiyle herşeyden biraz alırlar. Ayrıca muhalefet eder, yargılar ve alaycı davranabilirler.

Vicdani ve Yardımsever yargı idealizmi taşır. Toplum ve insanlık adına temel ihtiyaçlar ve güvenceler üzerine iş ve meslekler edinir. İnsanları doyurmak (yemek), barındırmak (emlak), güvence vermek (yatırım – biriktirim) konularında yetenekleri vardır.

(+) Bir yandan kültürüne önem verirler. Ayrıca koruyucu ve savunucudurlar. Aileyle bağları derindir. Hoşgörülü, affedici ve sempatik davranırlar.

(-) Diğer yandan aşırı hoşgörü göstererek herşeye göz yumabilirler. Ayrıca duyguları mantığını gölgeler ve sorumsuz davranabilirler.

Jüpiter Yengeç Burcu'nda

Yengeç Burcu, Yükselen Yengeç Burcu

Jüpiter Aslan Burcu'nda

Aslan Burcu, Yükselen Aslan Burcu

İhtişam ve şevkat temelli asalet idealizmi taşır. Toplum içerisinde “parlatmak, ortaya çıkarmak ve sahneye koymak” temalarına hizmet edebileceği meslekler seçer. Bir çok yapının en çok görülmesi gereken yanını ortaya çıkarıp bunu göstermekle ilgili yetenekleri vardır. (Marka yöneticisi, medya,sahne, platform..vs gibi)

(+) Bir yandan ümit ve motivasyon aşılarlar. Ayrıca yüksek özgüvenlidirler. İhtişamlı herşeye saygı duyarlar. Yardımsever, destekleyici ve  iyimserdirler.

(-) Diğer yandan kötü şeyleri göz ardı eder ve görmezden gelir. Mesela kendine acındırabilir ve dramalar yaşatabilir. Derinlikten yoksundur. Ek olarak aşırı ihtişam, ilgi, yönetim takıntıları olabilir.

Erdemde yararlı kusursuzluk idealizmi taşır. Toplum içerisinde topluma hizmet ederek yaşantıları düzenleme çerçevesinde yetenekleri vardır. Genellikle bu tema etrafındaki meslekleri seçer. Bir çok konuyu analiz, sentez, araştırma, birleştirme, hesaplama ve pratik olarak ortaya koyma becerisi vardır. (Muhasebe, tıp, bilim, usta öğreticilik..vs)

(+) Bir yandan netlikte ustadır ve düzen duygusu taşırlar. Eleştirel ve açıklanabilir dünya görüşü beklentisindedirler. Ek olarak ortak fayda olgusuna deger verirler. Alçakgönüllülük ve güvenilirlik esaslarını önemserler.

(-) Diğer yandan herşeye burnunu sokar ve bildiğinden şaşmazlar. Eleştirmeye meğillidirler. Ayrıca ürkek ama hırslı ve kıskançlık davranabilirler.

Jüpiter Başak Burcu'nda

Başak Burcu, Yükselen Başak Burcu

Jüpiter Terazi Burcu'nda

Terazi Burcu, Yükselen Terazi Burcu

Taahütsüz barış ve adalet politikası idealizmi taşır.Toplum içerisinde eşitlik, denge, estetik, uyum ve rafinasyon gerektiren temalar etrafında yetenekleri vardır. Genellikle bu çerçevelerde meslek seçimi yapar. Kültür, moda, ilişkiler, ara buluculuk temalarında öne çıkar.

(+) Barışsever, denge – eşitlik – adalet duyguları yüksektir. Uyum, güzellik, estetik becerileri vardır.

(-) Diğer yandan gölgelerinde; söz vermeyi sevmezler. Mesela her zaman haklı olduğunu ve hak ettiğini düşünürler. Ek olarak diğerlerinin sahip olduğu güzelliklere kıskanç ve aksi tavır alırlar.

İçsel güç ile dönüşüm idealizmi taşır. Toplum içerisinde özüne inilmesi gereken, cesaret ve derin bir azim isteyen, yaşamsal veya hissi olguları algılamayı gerektiren yetenekleri vardır. Genellikle bu çerçevede meslek seçimi yapar. Diğerlerinin sırlarının koruyucusu, araştırmacı, dedektif hissiyatındadır. Bir nevi kurnazlığı sayesinde para konularında da beceriklidir.

(+) Bir yandan görünen ve görünmeyenin ötesinde derin güdülerin farkındadırlar. Telkin kaabiliyetleri vardır. Pes etmez, dönüşümün gücüne inanır ve gücü idare etmeyi iyi bilirler.

(-) Diğer yandan gölgelerinde; iktidar takıntısı vardır. Herşeyi – herkesi kendine bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Ayrıca kaybetmek onları zalim yapar. Sonucunda insanları manipüle etmeye çalışabilirler.

Jüpiter Akrep Burcu'nda

Akrep Burcu, Yükselen Akrep Burcu

Jüpiter Yay Burcu'nda

Yay Burcu, Yükselen Yay Burcu, Yükselen Yay 2023

Fanatizm ve asalet temelli adalet idealizmi taşır. Toplumda ufuk açmak, vizyonu genişletmek, yenilikleri aramak, inanç gibi konularda yetenekleri vardır. Genellikle bu çerçevede meslek seçimi yapar. Hukuk, yüksek öğrenim, felsefe, din, yabancı kültürler ve seyahat gibi temalar hayatlarının bir parçasıdır.

(+) Bir yandan inançlı ve kendine göre bir hayat kuralları bütününe inanırlar. İdealist, asil ve içtendirler. Korunduğuna inandığından adımlarını atarken riskler alırlar. İnsanlara pozitiflik aşılarlar. Ek olarak adalet duygusu güçlüdürler.

(-) Diğer yandan kendini asla eleştirmeyi bile düşünmezler. Gururlu, keskin tavırlıdırlar ve mükemmel olduğuna inanırlar. Herkese ve herşeye karışacak kadar cüretkar davranabilirler. Ek olarak bazen acımasız ve despot davranabilirler.

Kurala dayalı istikrarlı düzen idealizmi taşır.Toplum içerisinde bir kural bütünün korunması, kaynakların sürdürülmesi, bir sistemin sürdürülmesi, temellendirme, muhafaza ederek güçlendirme temaları etrafında yetenekleri vardır ve bu çerçevede meslek seçimi yapar. Insaatlar, madenler, sosyal yapılar, devlet uzantıları, tarım gibi bir çok alan bunlardan bir kaçıdır.

(+) Bir yandan tedbirli, tutucu, sorumluluk, güvenirlik ve görevini ifa etme güdüsü yüksek bir profil çizerler. Disipline, dürüstlüğe, emeğe, ciddiyete önem verirler. Sorumluluğa gönüllüdürler.

(-) Diğer yandan aşırı sert, büyük hırsları ve beklentileri olan, rol yaparcasına temkinli, sıradanlığı ve muhafazakarlığı aşırı takıntı haline getiren, depresif, cimri, önemsiz ayrıntılarla uğraşan gölgeleri de olabilir.

Jüpiter Oğlak Burcu'nda

Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak Burcu

Jüpiter Kova Burcu'nda

Kova Burcu, Yükselen Kova Burcu

Modernizm temelli eşitlik & özgürlük idealizmi taşır. Toplumda gelişme, kalkınma, teknoloji, toplumsal gruplar ve yardımlaşma ile ilgilenir. Ayrıca savunuculuk ve modernism ile ilgili temalarda yetenekleri vardır. Bu nedenle bu çerçevede meslek seçimi yapar. Yazılımcılar, sivil toplum kuruluşları, ilginç bilim alanlarıyla uğraşanlar bu grupta yer alırlar. Ek olarak insan hayatını ve sosyal hak-özgürlüklerini savunanlar bunlardan yalnızca bir kaç örnektir.

(+) Bir yandan modern ve öncü akımlara ilgilidirler. Toplumu ve insanları geride tutan her türlü inanç, bilinç, yöntem ve uygulamadan özgürleşmek isterler. Nesnel bakış açısıyla bütünü görürler. Ayrıca bilgelik arayışındadırlar.

(-) Diğer yandan aşırı ilginç, kavramsal karmaşalar yaşayan yanları vardır. Ayrıca herşeyi mantığa bağlama çalışırlar. Ayrıca “ben bilirim”ci, teori öne süren ama onları kanıtlamak için uğraşmak istemeyen bir tavır alırlar. Bazen kibirli davranabilirler.

Ümit ve yüce inanç temelli ruhsallık idealizmi taşır. Toplumda evrensel yardım ilkesiyle ilgili bir çok yetenekleri vardır. Bu sebeple bu çerçevede meslek seçimi yapar. Bir çok Jüpiter Balık’ın sağlık, hizmet, bakım, terapi, hayırseverlik ve insan-hayvan destekçisi çerçevede yer aldığını görürüz.

(+)  Bir yandan inancı derin ve sezgiseldirler. Şifacı, empatik, fedakar ve yardıma hazırdırlar.

(-)  Diğer yandan kendisine acıma ve hayranlık arasında gidip gelirler. Kendilerini kandırabilir ve enerjisini dağıtabilirler. Kolay inanır ve sorgulamadan kabul ederler. Ayrıca aşırı hayalperestlik ve optimistlikle zamanını harcayabilirler.

Jüpiter Balık Burcu'nda

Balık Burcu, Yükselen Balık Burcu

Çok Yakında

Çok yakında yeni açılan Youtube kanalımızda 2022 Yükselen Burç yorumlarınızı izleyebilirsiniz!

HAKKIMIZDA

http://astrolojitalks.com/wp-content/uploads/2021/12/astrolojitalks_500x1500-09.png

Ecem Onay & Cansel Halil

INSTAGRAM

[bt_bb_instagram number=”6″ target=”_self” gap=”small” cache=”15″ username=”astrolojitalks” columns=”2″ hashtag=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_instagram]